Actualitat

Els estudiants australians Gavin Tolman i Taylah Carmelito, de la James Cook University (Townsville, Queensland, Austràlia), estan realitzant una estada a EUSES que s’emmarca dins el conveni de col·laboració que tenen signat les dues universitats. Els alumnes, que realitzen al seu país el quart curs del Grau en Fisioteràpia, tindran l’oportunitat d’assistir a les classes que desitgin del seu grau al Campus de Salt durant el mes i mig d’estada a les comarques gironines, on estaran tutelats pel coordinador de mobilitat d’EUSES Sergi Garcia i la coordinadora de practicum Prudence Morgan-Wood.

Tantmateix, Gavin Tolman i Taylah Carmelito faran pràctiques a l’Hospital Trueta i al CAP Güell, dues estructures íntimament lligades i vinculades a EUSES en la formació pràctica dels estudiants del Grau en Fisioteràpia.