Actualitat

29 març

Acreditació de l’ANECA al director del Grau en Fisioteràpia d’EUSES Dr. Mariano Gacto i de l’AQU a la professora i coordinadora de mobilitat Dra. Anna Prats

Dos dels professors de l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport, el Dr. Mariano Gacto i la Dra. Anna Prats han rebut respctivament dues acreditacions per part de lANECA i l’AQU, respectivament.

Al Dr. Mariano Gacto, que és el director del Grau en Fisioteràpia del Campus de Salt i de Physiotherapy Barcelona, se li ha concedit l’Acreditació de Professor Ajudant Doctor per part de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). El personal acadèmic en aquesta categoria té plena capacitat docent i investigadora.

Pel que fa a la Dra. Anna Prats, coordinadora de mobilitat d’EUSES  i professora de Biologia i Fisiologia del Grau en Fisioteràpia, se li ha concedit l’Acreditació d’Agregat per part de l’Agència de la Qualitat Universitària (AQU). El personal acadèmic en aquesta categoria té plena capacitat docent  i investigadora per al foment de la recerca i la col·laboració interuniversitària.La categoria de professora agregada, juntament amb la de catedràtica, són les categories superiors del model contractual de la Llei d’Universitats de Catalunya (LUC) i certifiquen l’assoliment d’un nivell d’excel·lència en recerca dins de l’àmbit d’especialització, en el cas de la Dra. Anna Prats, en l’àmbit de les Ciències Mèdiques i la Salut.