Actualitat

20 febr.

Coneixes els Cicles formatius del Centre Garbí de Salt? Fes ja la teva preinscripció!

El Centre Garbí, situat en el complex del Parc Hospitalari i d’expansió comercial del municipi de Salt, aposta per un entorn formatiu de referència en l’àmbit de la salut i l’esport, adaptant els seus programes i cursos a les noves exigències de la societat. Si vols encaminar amb èxit el teu futur professional, ja pots fer la teva preinscripció a un dels quatre cicles formatius que ofereix aquest centre. Et donem els detalls:

  • Tècnic Mitjà en Emergències Sanitàries. Una formació, eminentment pràctica, durant la qual, aprendràs a traslladar el pacient al centre sanitari, prestar atenció bàsica sanitària i psicològica en l’entorn prehospitalari, dur a terme activitats de teleoperació i teleassistència sanitària, i col·laborar en l’organització i desenvolupament dels plans d’emergència, dels dispositius de risc previsibles i de la logística sanitària davant d’una emergència individual, col·lectiva o catàstrofe. Un cop acabat aquest cicle podràs treballar com a tècnic en transport sanitari, tècnic en emergències sanitàries, operador de teleassistència, operador en centres de coordinació d’urgències i emergències, entre altres.
  • Tècnic Superior en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic. Al llarg d’aquesta titulació, aprendràs a processar mostres histològiques i citològiques, seleccionar i fer l’aproximació diagnòstica de citologies ginecològiques i generals. També col·laboraràs en la realització de necròpsies clíniques i forenses, de manera que serveixin com a suport al diagnòstic clínic o medicolegal, organitzant i programant el treball, complint criteris de qualitat del servei i d’optimització de recursos, sota la supervisió facultativa corresponent. Les principals sortides professionals són: Citotècnic, Ajudant de forense, àmbit de l’atenció primària i comunitària, Serveis generals hospitalaris: laboratoris d’anatomia patològica i citologia, Instituts anatomicoforenses: sales de necròpsies, laboratoris d’anatomia patològica, centres d’investigació, entre altres.
  • Tècnic superior en Imatge per al Diagnòstic i la Medicina Nuclear. Esdevindràs un especialista en l’obtenció de registres gràfics, morfològics o funcionals del cos humà, amb fins diagnòstics o terapèutics, a partir de la prescripció facultativa, utilitzant equips de diagnòstic per la imatge o de medicina nuclear, i assistint al pacient durant la seva estada a la unitat, aplicant protocols de radioprotecció i de garantia de qualitat, així com, els establerts a la unitat assistencial. Un cop finalitzat aquest cicle formatiu, podràs treballar com a Tècnic en imatge per al diagnòstic, Tècnic en protecció radiològica, Tècnic en radiologia d’investigació i experimentació, Delegat comercial de productes hospitalaris farmacèutics, a l’àmbit de l’atenció primària i centres hospitalaris, entre altres. 
  • Tècnic Superior en Dietètica. Durant aquest cicle superior, assoliràs els coneixements necessaris per ser capaç d’elaborar dietes adaptades a diferents persones i col·lectius, controlant la qualitat de l’alimentació humana, analitzant els seus comportaments alimentaris i les seves necessitats nutricionals. També programaràs i aplicaràs activitats educatives que millorin els hàbits d’alimentació de la població sota la supervisió corresponent. Les principals sortides laborals d’aquesta titulació són: Dietista, Tècnic en dietètica i nutrició, Responsable d’alimentació en empreses de càtering, Tècnic en higiene d’aliments, Consultor en alimentació o Educador sanitari.

Aposta pel teu futur, estudia els cicles formatius del Centre Garbí. No esperis més per fer la teva preinscripció al:

972 405 130 (Sandra Clapera) o a través de l’e-mail: ciclesformatius@euses.cat