Actualitat

4 oct.

Com es poden planificar o controlar les càrregues de resistència en bàsquet? Coneix l’estudi publicat a la ‘Revista Internacional de Ciencias del Deporte’, elaborat per tres experts del món de l’esport, vinculats amb EUSES-UdG, la Universitat de la Salut i l’Esport

RICYDE, la Revista Internacional de Ciencias del Deporte ha publicat la ‘Propuesta Metodológica del Entrenamiento de la Resistencia en Baloncesto mediante la Modificación de Factores Formales y Estructurales del Juego’, un estudi elaborat per tres experts vinculats amb EUSES, la Universitat de la Salut i l’Esport: Jesús Escosa, professor del Grau en CAFE a EUSES-UdG, Alexander T. Latinjak, exprofessor del Grau en CAFE a EUSES-UdG i Arnau Sacot, exalumne d’EUSES-UdG.

L’objectiu de l’estudi es va centrar a plantejar una proposta metodològica adreçada a equips tècnics a l’hora d’utilitzar i modificar els diferents paràmetres del joc de cara a treballar la resistència específica en bàsquet des d’una perspectiva integrada. En aquest sentit, es va elaborar una revisió, en relació a l’estat actual sobre els jocs en espais reduïts en bàsquet, estudiant l’efecte de les diferents variables del joc sobre la freqüència cardíaca i la intensitat de joc.

Durant el procés es van seleccionar diversos articles, es van consultar diverses paraules claus com conditioning i basketball en bases de dades com Pubmed i ISI web of knowledge. Finalment, es van incloure en la revisió 12 articles que van evidenciar que la modificació de paràmetres de joc com: el nombre de jugadors, l’espai, el temps i les normes poden condicionar l’orientació del treball de la resistència.

D’acord amb aquestes conclusions, es va formular una proposta metodològica sobre com utilitzar els diferents paràmetres de joc per tal de planificar i/o controlar les càrregues de resistència específica en bàsquet de forma integrada en el joc. No obstant això, s’ha de tenir present que els estudis, en els quals, s’ha fonamentat la proposta, únicament han analitzat efectes simples dels diferents paràmetres. D’aquesta manera, futures anàlisis haurien d’estudiar els efectes d’interacció entre els diferents paràmetres per validar la proposta. Tot i així, aquest article pot ajudar a què equips tècnics puguin controlar i/o crear tasques d’entrenament amb un treball integrat de la resistència i el treball tècnic-tàctic.

En conclusió, es pot afirmar que paràmetres com la mida de l’espai, condicions en relació al nombre de jugadors, paràmetres temporals i normes de joc, poden ser claus en el moment d’integrar el treball de la resistència específica en bàsquet i en jocs en espais reduïts.

En aquest enllaç, pots llegir la ‘Propuesta Metodológica del Entrenamiento de la Resistencia en Baloncesto mediante la Modificación de Factores Formales y Estructurales del Juego’ publicada a RICYDE, la Revista Internacional de Ciencias del Deporte.