Actualitat

17 maig

Curs de suport vital bàsic i de DEA per als alumnes de 3r de CAFE d’EUSES TE dins l’assignatura de Primers Auxilis

Els estudiants de 3r curs del Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport estan realitzant un curs de suport vital bàsic i DEA (Desfibril·lador Extern Automàtic) amb el títol reconegut pel Consell Català de Ressuscitació. El curs, que està impartit per formadors acreditats del CCR, permet avançar en la formació integral dels estudiants d’EUSES.