Actualitat

8 juny

Cursos d’estiu sobre “Eines d’optimització de l’entrenament en etapes de formació” organitzats per EUSES CAFE i la Càtedra d’Esport de la UdG

L’Escola Universitària de la Salut i l’Esport, a través del Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, i la Càtedra d’Esport i Educació Física-Centre d’Estudis Olíompics de la UdG han organitzat dos cursos d’estiu de formació continuada. Sota el títol genèric “Eines d’optimització de l’entrenament en etapes de formació”, els cursos que s’oferiran seran:

1. Planificació i metodologia de l’entrenament en etapes de formació (28, 29 i 30 de juny), que tindrà una durada de 15 hores.

2. Fonaments de fisiologia i nutrició, entrenament de la condició física i prevenció de lesions en etapes de formació (1 i 2 de juliol), amb una durada de 15 hores.

1r curs. Planificació i metodologia de l’entrenament en etapes de formac… (1)

2n curs. Fonaments de fisiologia i nutrició, entrenament …