Actualitat

8 ag.

Doble Grau en CAFE + Fisioteràpia d’EUSES-UdG: una titulació amb el doble d’avantatges i oportunitats professionals

L’Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES-UdG) t’ofereix la possibilitat de graduar-te, en un període de cinc anys, en la Doble titulació en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE) i Fisioteràpia al Campus de Salt. Al llarg d’aquesta formació, cursaràs de manera simultània matèries clau d’ambdós estudis amb una càrrega global de 384 ECTS. Per tant, assoliràs sòlids coneixements i competències de dues especialitats, íntimament relacionades en l’àmbit laboral.

Precisament, aquesta doble titulació va sorgir com a resposta a la necessitat dels graduats/des en CAFE o en Fisioteràpia de complementar un d’aquests dos títols universitaris. Això acostuma a succeir perquè ambdues branques estan íntimament relacionades; tant que fins i tot és difícil establir una frontera entre les dues. En aquest sentit, aquest Doble Grau possibilita l’alumne que pugui treballar en qualsevol dels dos àmbits. Per tant, garanteix una millor inserció laboral. Per exemple: un doble titulat pot treballar en l’àmbit de la rehabilitació esportiva i superada aquesta fase, dedicar-se també a l’entrenament i preparació física de l’esportista.

Un cop et graduïs, tindràs l’oportunitat d’aplicar les competències adquirides i utilitzar els models, mètodes, procediments, recursos i les conductes professionals pròpies d’ambdós àmbits. Per tant, esdevindràs un expert en ciències de l’activitat física i salut, amb la qual cosa, podràs optar tant a les sortides professionals pròpies del sector de l’esport com a les de la fisioteràpia. Per tant, es doblaran les teves oportunitats, a l’hora de trobar una feina.

L’adaptació del pla d’estudis del Grau en Fisioteràpia pels estudiants que ja estan cursant el Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) està dissenyat perquè puguin sol·licitar incorporar-se al Grau en Fisioteràpia amb flexibilitat entre primer i quart del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE). Per això, es podran obtenir les dues titulacions en un mínim de cinc anys. Per exemple, l’estudiant que tingui com a primer estudi el Grau en Ciències de l’activitat física i de l’esport haurà de realitzar, mitjançant simultaneïtat d’estudis, entre 144 i 149 crèdits (ECTS) del Grau en Fisioteràpia, per tal d’obtenir aquesta segona titulació.

En definitiva, al Campus de Salt pots graduar-te de dues titulacions íntimament relacionades en l’àmbit professional, ampliant els teus horitzons professionals. Aposta pel teu futur i estudia el doble Grau en CAFE + Fisioteràpia a EUSES-UdG.