Actualitat

15 juny

Doble titulació en els graus de CAFE i Fisioteràpia a EUSES-UdG?

Al Campus de Salt d’EUSES-UdG tens la possibilitat d’estudiar la doble titulació de CAFE + Fisioteràpia en només 5 anys. Dur a terme aquest Grau t’aportarà un sòlid currículum acadèmic, que facilitarà la teva futura incorporació al mercat laboral. Disposar d’aquest doble grau en dues branques tan interrelacionades com són l’activitat física i la fisioteràpia et farà ser més competitiu.

De fet un cop et graduïs en ambdós estudis, podràs aplicar les competències adquirides i utilitzar els models, mètodes, procediments, recursos i les conductes professionals pròpies d’aquests dos àmbits. Esdevindràs un expert en ciències de l’activitat física i en fisioteràpia, amb la qual cosa, podràs optar tant a les sortides professionals pròpies del sector de l’esport com a les de la fisioteràpia. Per tant, es doblaran les teves oportunitats, a l’hora de trobar una feina.

L’adaptació del pla d’estudis del Grau en Fisioteràpia pels estudiants que ja estant cursant el Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) està dissenyat per a què puguin sol·licitar incorporar-se al Grau en Fisioteràpia amb flexibilitat entre primer i quart del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE). És a dir, es podran obtenir les dues titulacions en un mínim de cinc anys. Per exemple, l’estudiant que tingui com a primer estudi el Grau en Ciències de l’activitat física i de l’esport haurà de realitzar, mitjançant simultaneïtat d’estudis, entre 144 i 149 crèdits (ECTS) del Grau en Fisioteràpia, per tal d’obtenir aquesta segona titulació.

En definitiva, la present proposta formativa, compta amb l’avantatge d’oferir dues titulacions oficials independents i compatibles, on com alumne podràs adquirir les competències de dues especialitats amb molts punts en comú i d’altres complementaris. Per tant, et serà de gran utilitat per poder optar a un major nombre de sortides professionals.

Així doncs, EUSES-UdG t’ho posa ben fàcil per a què en només 5 anys, surtis del Campus de Salt amb una doble titulació de CAFE + Fisioteràpia. No t’ho rumiïs més!