Actualitat

A l’Escola Universitària de la Salut i de l’Esport (EUSES) creiem que és molt important aconseguir trencar els estereotips: hi ha moltes noies que practiquen esport i és molt important aconseguir una major visualització i reconeixement social. Avui, dia internacional de la dona treballadora, és un bon dia per recordar cinc dades que ens conviden a fomentar més la pràctica esportiva amb una perspectiva de gènere.

  • Segons dades de l’Observatori Català de l’Esport, un 36% de la població de sexe femení realitza esport habitualment, una bona dada però encara inferior al 49% de la població de sexe masculí.
  • Les llicències a les esportistes catalanes femenines només representen un 20% del total. Això vol dir que 4 de cada 5 esportistes federats són homes.
  • Les dones dediquen fins a 21,3 hores setmanals al treball domèstic i familiar fet que no permet que disposin de tant temps lliure per la pràctica esportiva. Els homes només 7,9 hores.
  • La presència de les dones amb càrrecs de direcció de les Federacions Esportives Catalanes és només del 10%.
  • Segons un estudi publicat l’any 2004, els esportistes van representar un 27,9% de les persones mencionades als informatius, però d’aquest 27,9% només un 0,2% van ser dones.