Actualitat

2 nov.

Dos professors d’EUSES participen en la segona part de l’estudi: Entrenament neuromuscular integrador en atletes joves: Estratègies per prevenir lesions i millorar el rendiment

La segona part d’aquest estudi presenta un enfocament flexible sobre l’entrenament neuromuscular integrador (INT en anglès), amb els objectius de millorar la capacitat de recuperació de la lesió i millorar la capacitat de rendiment esportiu i motor en la població juvenil.

El model d’entrenament neuromuscular integrador proposat en aquest anàlisi assenyala sis components essencials: estabilitat dinàmica (membre inferior i nucli), força, pliometria, coordinació, velocitat, agilitat i resistència a la fatiga. El desenvolupament d’aquestes sis capacitats és part integral a l’hora d’establir un fonament important per, inicialment, desenvolupar les competències en les habilitats del moviment fonamentals, abans de partir d’aquestes habilitats per enriquir el conjunt d’habilitats d’esports i activitats específiques.

Autors: Azahara Fort i Daniel Romero (estil APA): Fort-Vanmeerhaeghe, A., Romero-Rodríguez, D., Lloyd, R., Kushner, A. & Myer, G. (2016). Integrative Neuromuscular Training in Youth Athletes. Part II: Strategies to Prevent Injuries and Improve Performance. National Strength and Conditioning Journal, 38 (4), 9-27.

En aquest enllaç pots consultar l’article sencer publicat a Research Gate.