Actualitat

El pla d’estudis del Grau en Fisioteràpia de l’EUSES Terres de l’Ebre, la Universitat de la Salut i l’Esport, aposta per l’especialització i l’aprenentatge personalitzat. Al Seminari de Tortosa som conscients que cada alumne és diferent, únic i especial. Sens dubte, cada estudiant té un ritme d’aprenentatge particular i unes motivacions i interessos professionals diferents. Precisament, per aquest motiu, l’equip docent d’aquest Grau aposta per la personalització, adaptant l’experiència d’aprenentatge a cada alumne.

Al llarg del Grau en Fisioteràpia, comptaràs amb un seguiment i assessorament personalitzat. A més, s’estableix una molt bona comunicació entre el professorat i l’alumnat, facilitant una major interacció entre ells. En aquest ambient de proximitat i confiança, els estudiants s’animen a plantejar tot tipus de qüestions i inquietuds amb naturalitat. Tot això, permet als docents conèixer-los millor, apostant per itineraris formatius a mida. A més, en moltes ocasions, les bones relacions entre ells segueixen mantenint-se un cop han finalitzat aquests estudis.

Aquesta experiència formativa tan propera aconsegueix motivar i estimular a l’alumne. Al tenir en compte la individualitat de cada estudiant, se li pot oferir allò que veritablement necessita. Així s’aconsegueix un major estímul per aprendre de manera significativa, amb motivació i ganes. D’aquesta manera, els coneixements es fixen durant més temps i l’equip docent s’adona que el rendiment global de l’alumnat va in crescendo.

Gràcies a aquest tipus d’aprenentatge, des del primer curs treballaràs de tu a tu amb el professorat i aprendràs a atendre els pacients de manera preventiva, abordar el tractament de lesions i patologies associades fonamentalment als moviments, la funcionalitat i la reincorporació a les activitats del dia a dia. A més, gràcies a l’aplicació del ‘learning by doing’, podràs implementar tots els coneixements teòrics a casos reals; la qual cosa facilitarà el teu contacte amb la realitat professional del sector, dotant-te d’una major experiència professional.

En definitiva, el Grau en Fisioteràpia d’EUSES-URV, la Universitat de la Salut i l’Esport, t’aporta la formació més completa i personalitzada en àrees com la traumatologia, la reumatologia, la pediatria, la neurologia, l’esport, la fisioteràpia comunitària, la gestió i direcció de centres de fisioteràpia, etc., perquè puguis exercir amb èxit la professió de fisioterapeuta.