Actualitat

13 set.

El ‘learning by doing’ d’EUSES-URV: l’assignatura de Fisioteràpia Domiciliària

El learning by doing és un mètode de formació que consisteix a aprendre exercint la mateixa professió, es tracta d’un sistema d’aprenentatge on els alumnes treballen en projectes reals d’una manera pràctica i multidisciplinària. En aquest tipus de metodologia, l’alumne és el protagonista, mentre que el docent exerceix de guia o facilitador. Per tant, l’estudiant té l’oportunitat d’implementar de forma real els coneixements teòrics, desenvolupant moltes habilitats, treballant en equip i en definitiva, entrant en contacte amb la realitat del dia a dia professional.

L’assignatura de Fisioteràpia Domiciliària d’EUSES-URV, impartida a 4t, prepara a l’estudiant per aplicar tots els coneixements i habilitats adquirits durant el curs a la pràctica clínica, sota la supervisió i assessorament de l’equip docent.

Es tracta de pràctiques en pacients reals, per preparar a l’alumne per la incorporació immediata al món laboral. D’aquesta manera, l’estudiant és l’encarregat d’elaborar i emplenar de forma sistemàtica la història clínica de la fisioteràpia, registrant tots els passos des de la recepció del pacient fins l’informe d’alta.

Com que l’assignatura es realitza a l’últim curs, l’estudiant ja pot identificar els problemes i patologies, decidir el tractament més adequat i reconèixer les limitacions i punts dèbils dels mètodes de treball. Un altre de les experiències valuoses per l’alumne és la relació i comunicació amb els pacients i l’equip de servei.

L’equip docent és l’encarregat d’avaluar les pràctiques clíniques i supervisar els tractaments de l’alumne, per assegurar un bon tractament.