Actualitat

23 oct.

El professor de CAFE d’EUSES Dr. Oriol Sallent presenta una aplicació per a la millora de l’impacte turístic dels esdeveniments esportius

El Dr. Oriol Sallent, professor del Grau de CAFE d’EUSES va presentar el passat divendres 16 d’octubre l’aplicació per a la millora de l’impacte turístic dels esdeveniments esportius que ha elaborat per encàrrec de la Diputació de Barcelona (Gerència d’Esports i Gerència de Turisme). Aquesta aplicació és una eina totalment innovadora en aquest camp.

Els assistents a l’acte eren tècnics d’esport  i càrrecs electes dels ens locals de la província de Barcelona, que van poder conèixer les quatre utilitats d’aquesta aplicació: un baròmetre que permet predir els impactes turístics dels esdeveniments esportius, una guia de bones pràctiques per augmentar i millorar aquests impactes, unes enquestes per conèixer quins han estat els hàbits turístics dels participants a l’esdeveniment i una calculadora que permet saber el càlcul cost / benefici de l’esdeveniment per a l’ajuntament.