Actualitat

L’Escola Universitària de la Salut i de l’Esport realitzarà el dilluns dia 21 al matí les Proves d’Apitutd Personal (PAP), imprescindibles per a aquells estudiants que volen matricular-se en el Grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE). Les proves es poden realitzar tant a Salt com a Amposta (instal·lacions municipals: piscina i pavelló) i les inscripcions s’han de fer el dia 18 de setembre a través del portal Accesnet (els estudiants hauran de portar prèviament al centre tota la documetació corresponent). Les PAP, que estaran supervisades pels professors de CAFE d’EUSES, consten d’una prova d’adaptació al medi aquàtic, una cursa de resistència (Course Navette), una prova de llançament de pilota medicinal i una prova de salt horitzontal.