Tècnic Mitjà en Emergències Sanitàries

És competència general d’aquest títol el trasllat al pacient al centre sanitari, prestar atenció bàsica sanitària i psicològica en l’entorn prehospitalari, dur a terme activitats de teleoperació i teleassistència sanitària, i col·laborar en l’organització i desenvolupament dels plans d’emergència, dels dispositius de risc previsibles i de la logística sanitària davant d’una emergència individual, col·lectiva o catàstrofe

Fitxa tècnica

 • Nom de l’estudi: Tècnic Mitjà en Emergències Sanitàries
 • Nivell: Formació Professional de Grau Mitjà
 • Durada: 2.000 hores (2 cursos)
 • Formació en el centre educatiu: 1.617 hores
 • Formació en centres de treball: 383 hores
 • Torn de classes: Matins, de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.50 h
 • Pràctiques: SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques de la Generalitat de Catalunya), centres d’ambulàncies de titularitat privada, al cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya i altres centres de referència a nivell estatal.
 • Matrícula: 500 euros
 • Mensualitats: 450 euros/mes durant els 9 mesos lectius
 • Preu per any/curs: 4.550 euros
 • Lloc: Centre Garbí (C/Francesc Macià nº65 17190 , Salt-Girona)

Objectius

 • Evacuar al pacient o víctima utilitzant les tècniques de mobilització i immobilització i adequant la conducció a les condicions del mateix, per realitzar un trasllat segur al centre sanitari de referència.
 • Aplicar tècniques de suport vital bàsic ventilatori i circulatori en situació de compromís i d’atenció bàsica inicial en altres situacions d’emergència.
 • Col·laborar en la classificació de les víctimes en tot tipus d’emergències i catàstrofes, sota supervisió i seguint les indicacions del superior sanitari responsable.
 • Ajudar al personal mèdic i d’infermeria en la prestació del suport vital avançat al pacient en situacions d’emergència sanitària.
 • Prestar recolzament psicològic bàsic al pacient, familiars i afectats en situacions de crisis y emergències sanitàries.
 • Atendre la demanda d’assistència sanitària rebuda en els centres gestors de teleoperació i teleassistència.
 • Netejar i desinfectar l’habitacle del vehicle sanitari i la seva dotació per conservar-lo en condicions higièniques.
 • Verificar el funcionament bàsic dels equips mèdics i mitjans auxiliars del vehicle sanitari aplicant protocols de comprovació per assegurar el seu funcionament.
 • Controlar i reposar les existències de material sanitari d’acord amb els procediments normalitzats de treball per assegurar la seva disponibilitat.
 • Mantenir el vehicle i la dotació no sanitària en condicions operatives.
 • Actuar en la prestació sanitària i el trasllat de pacients o víctimes seguint els protocols de protecció individual, prevenció, seguretat i qualitat.
 • Aplicar els procediments logístics que asseguren el transport, la distribució i l’abastament dels recursos en el lloc del succés, d’acord amb les instruccions rebudes pel comandament sanitari responsable de les intervencions.
 • Aportar dades per elaborar, executar i avaluar plans d’emergència, mapes de risc i dispositius de risc previsible col·laborant amb els responsables del centre coordinador.
 • Establir i mantenir la comunicació entre la zona d’intervenció i el centre coordinador operant els equips de comunicacions.
 • Atendre les necessitats de mobilitat i transport dels pacients, víctimes i familiars garantint la seva privacitat i llibertat.
 • Adaptar-se a diferents llocs de treball i noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i organitzatius en la prestació dels serveis.
 • Resoldre problemes i prendre decisions individuals seguint les normes i procediments establerts, definits dins de l’àmbit de la seva competència.
 • Participar en el treball en equip, respectant la jerarquia en les instruccions de treball.
 • Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de les relacions laborals, d’acord amb allò establert en la legislació vigent.
 • Gestionar la seva carrera Professional, analitzant les oportunitats de feina, auto feina i d’aprenentatge.
 • Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat, de planificació i de comercialització.
 • Participar de forma activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud crítica i de responsabilitat.
 • M1:Manteniment mecànic preventiu del vehicle
 • M2:Logística sanitària en emergències
 • M3:Dotació sanitària del vehicle
 • M4:Assistència sanitària inicial en situacions d’emergència
 • M5:Assistència sanitària especial en situacions d’emergència
 • M6:Evacuació i trasllat de pacients
 • M7:Suport psicològic en situacions d’emergència
 • M8:Plans d’emergència i dispositius de risc previsibles
 • M9:Teleemergències
 • M10:Anatomofisiologia i patologia bàsiques
 • M11:Formació i orientació laboral
 • M12:Empresa i iniciativa emprenedora
 • M13:Anglès tècnic
 • M14:Síntesi
 • M15:Formació en centres de treball (Pràctiques)
 • Tècnic en transport sanitari
 • Tècnic en emergències sanitàries
 • Operador de teleassistència
 • Operador en centres de coordinació d’urgències i emergències
 • Al batxillerat
 • A un cicle de grau superior (cal superar la prova d’accés)
 • Al món laboral

Sol·licita informació

Nom

Cognoms

Correu electrònic

Telèfon

Estudis

Comentaris

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable Escola Salut i Esport, SL.+info
Finalitat Gestió de les peticions realitzades a través del Lloc Web i, si escau, de l’enviament de les comunicacions comercials electròniques +info
Legitimació Consentiment de l'interessat+info
Destinataris Es podran cedir dades a: Zip Zap Social PR SL, Dropbox, Google, Globals Design & Development SL, CPC Servicios Informaticos SL.
Drets Accedir, rectificar, suprimir i oposar-se, així com altres drets, tal com s'explica en la “Informació Addicional” +info
Informació Addicional
Pot consultar informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la Política de PrivadesaVos. accepta el tractament de les seves dades personals de conformitat amb la nostra Política de Privadesa
Vull rebre comunicacions informatives