Certificació Internacional en Cineantropometria

DATA I HORARI

Els seminaris seran:

20 i 21, 27 i 28 d’octubre de 2018

  • Dissabte de 9:00 a 13:00 i de 14:00 a 18:00
  • Diumenge de 9:00 a 13:00

LLOC DE REALITZACIÓ

Escola Universitària de la Salut i l’Esport

C. Sebastià Joan Arbó, 2
43870 Amposta (Tarragona)
Tel. 977 448 093

ADMINISTRACIÓ CURS

Atenció a l’alumnat: Sr. Pau Cecília (pau.cecilia@euseste.es)
Gestió econòmica: Sra. Montse Cid (mcid@euseste.es)

PROFESSORAT

Dra. Marta Carrasco Marginet (Nivell 3 ISAK)
Sra. Mireia Porta Oliva (Nivell 3 ISAK)
Sr. Jordi Sarola Gassiot (Nivell 3 ISAK)
Sr. Toni Solà Perez (Nivell 3 ISAK)

PREU DEL CURS

  • General: 300€
  • Alumni, centres de Pràctiques, professors i alumnes d’EUSES TE: 270€

General

L’ESCOLA CATALANA DE CINEANTROPOMETRIA (ECC), a través de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC), és la única institució de titularitat pública que organitza cursos oficials d’acreditació internacional de la “INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF KINANTHROPOMETRY” (ISAK) a Catalunya. Aquests poden ser de Nivell 1 (inicial: 24 hores), de Nivell 2 (avançat: 32hores), o de Nivell 3 (instructor: 56hores).

L’ECC es complau en presentar el present Curs d’Acreditació Internacional de Cineantropometria de Nivell 1, en col·laboració amb l’Escola universitària de la Salut i l’Esport de Terres de l’Ebre (centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili), susceptible de ser d’interès per a totes aquelles persones vinculades a les Ciències de la Salut, com per exemple l’Activitat Físca i l’Esport, la Nutrició Humana i Dietètica, la Medicina, la Infermeria i la Fisioteràpia.

1. Què és la Cineantropometria?
És la ciència (UNESCO, 1978) que estudia la relació entre l’estructura i la funció humana. De caràcter transversal i d’aplicació directe a múltiples àmbits on la mesura de la grandària, la forma i les proporcions corporals humanes són necessàries (arquitectura, antropologia, disseny industrial, ergonomia, etc.), és en l’àrea de la valoració la composició corporal (càlcul
del teixit adipós, massa muscular, massa òssia i aigua) on la Cineantropometria es mostra com una eina indispensable per a tots els i les professionals de l’àmbit de la salut i l’esport. Ciència que, internacionalment, està regulada per la “International Society for the Advancement of Kinanthropometry” (ISAK).

2. Què és la ISAK?
Es la societat internacional pel desenvolupament de la cineantropometria que regula aquesta ciència. La ISAK assegura el màxim rigor, acadèmic i científic, dels protocols i normes de mesura necessaris per a realitzar qualsevol intervenció cineantropométrica. La ISAK posseeix una estructura formativa exigent, que vehicula a través d’uns cursos d’acreditació de diferents nivells, reconeguts professionalment arreu del món.

3. Què és l’ECC?
L’Escola Catalana de Cineantropometria és un projecte institucional de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC). Amb voluntat integradora, aglutina a tots els instructors autoritzats de la ISAK per a la realització de cursos oficials d’acreditació en cineantropometria.

Informació i matrícules: mcid@euseste.es / Telf. 977 44 80 93

Per a més informació, podeu contactar amb “Atenció a l’alumnat“, Sr. Pau
Cecília (cap d’estudis EUSES TE) per email (pau.cecilia@euseste.es ) o al
telèfon 977 44 80 93 de dilluns a divendres d’11 a 15h.

Díptic del curs