Doble titulació CAFE + FISIOTERÀPIA a Campus de Salt – Sortides Professionals

Camps en què els graduats poden exercir professionalment

Hi ha molts camps en els quals els graduats en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport  poden exercir professionalment:

  • Salut: la prevenció i la recuperació de la salut mitjançant l’activitat física i l’esport, la readaptació funcional; L’activitat física i esportiva com a eina d’intervenció social: treball amb col·lectius específics (gent gran, persones amb discapacitats, joves en risc d’exclusió social).
  • Educació de l’activitat física i l’esport: en l’àmbit formal –caldrà fer el màster en Professorat d’ESO, Batxillerat i Formació Professional– (ESO, batxillerat, cicles formatius d’activitats físiques i esportives i ensenyaments d’esports) i en l’àmbit no formal (escoles esportives, activitats extraescolars).
  • Rendiment esportiu: la preparació física tant per a l’esport de competició com per a l’esportista afeccionat, la readaptació esportiva.
  • Gestió de serveis esportius en l’àmbit públic o privat: instal·lacions, projectes, recursos humans, direccions tècniques. L’activitat física i l’esport com a element d’oci i recreació: esports d’aventura, esport i turisme.

 

En l’àmbit de la Fisioteràpia les sortides professionals a les que té accés el graduat són àmplies i variades:

traumatologia, geriatria, lesions esportives, pediatria, afeccions cardiorespiratòries, ergonomia, neurologia, uro-ginecologia, reumatologia…

El fisioterapeuta pot exercir de manera autònoma, o integrat en equips multidisciplinaris (clíniques , centres d’atenció primària, hospitals…).

I si vull continuar estudiant?

L’Escola proposarà:

  • Màsters de qualitat amb un perfil eminentment pràctic i enfocats a les necessitats del mercat de treball.

Actualment EUSES ofereix el “Màster en Readaptació a l’Activitat Física i a l’Activitat Esportiva” que pretén donar una formació específica per a l’exercici professional en l’àmbit de la readaptació esportiva post-lesió, centrada en el desenvolupament de plans de prevenció, propostes de readaptació per lesions específiques, valoració i control del procés de readaptació.

  • Una excel·lent i variada oferta de formació continuada per tal de donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior (cursos monogràfics, cursos d’estiu, etc).

Sol·licita informació

Nom

Cognoms

Correu electrònic

Telèfon

Estudis

Comentaris

Accepto la política de privacitat
Vull rebre comunicacions informatives