fisioterapia

Doble titulació CAFE + FISIOTERÀPIA a Campus de Terres de l’Ebre – Sortides Professionals

Camps en què els graduats poden exercir professionalment

Hi ha molts camps en els quals els graduats en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport  poden exercir professionalment:

  • Salut: la prevenció i la recuperació de la salut mitjançant l’activitat física i l’esport, la readaptació funcional; L’activitat física i esportiva com a eina d’intervenció social: treball amb col·lectius específics (gent gran, persones amb discapacitats, joves en risc d’exclusió social).
  • Educació de l’activitat física i l’esport: en l’àmbit formal –caldrà fer el màster en Professorat d’ESO, Batxillerat i Formació Professional– (ESO, batxillerat, cicles formatius d’activitats físiques i esportives i ensenyaments d’esports) i en l’àmbit no formal (escoles esportives, activitats extraescolars).
  • Rendiment esportiu: la preparació física tant per a l’esport de competició com per a l’esportista afeccionat, la readaptació esportiva.
  • Gestió de serveis esportius en l’àmbit públic o privat: instal·lacions, projectes, recursos humans, direccions tècniques. L’activitat física i l’esport com a element d’oci i recreació: esports d’aventura, esport i turisme.

En l’àmbit de la Fisioteràpia les sortides professionals a les que té accés el graduat són àmplies i variades:

  • Traumatologia, geriatria, lesions esportives, pediatria, afeccions cardiorespiratòries, ergonomia, neurologia, uro-ginecologia, reumatologia
  • El fisioterapeuta pot exercir de manera autònoma, o integrat en equips multidisciplinaris (clíniques , centres d’atenció primària, hospitals…).

I si vull continuar estudiant?

L’Escola proposarà:

  • Màsters de qualitat amb un perfil eminentment pràctic i enfocats a les necessitats del mercat de treball.

Actualment EUSES ofereix el “Màster en Readaptació a l’Activitat Física i a l’Activitat Esportiva” que pretén donar una formació específica per a l’exercici professional en l’àmbit de la readaptació esportiva post-lesió, centrada en el desenvolupament de plans de prevenció, propostes de readaptació per lesions específiques, valoració i control del procés de readaptació.

  • Una excel·lent i variada oferta de formació continuada per tal de donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior (cursos monogràfics, cursos d’estiu, etc).

Sol·licita informació

Nom

Cognoms

Correu electrònic

Estudis

Comentaris

Accepto la política de privacitat
Vull rebre comunicacions informatives