CAFE i Fisioteràpia: Màster en Readaptació a l’Activitat Física i la Competició Esportiva (2017/18)

Amb aquest màster es pretén donar una formació específica per a l’exercici professional en l’àmbit de la readaptació esportiva postlesió, centrada en el desenvolupament de plans de prevenció, propostes de readaptació per lesions específiques, valoració i control del procés de readaptació. Tot i no ser un objectiu central del màster, els coneixements adquirits es poden aplicar a la readaptació laboral.

 • Data inici: 20/10/2017
 • Data finalització: 07/11/2018
 • Horari: Divendres (de 16h a 21h), dissabte (de 9h a 14h i de 16h a 21h) i diumenge (de 9h a 14h)
 • Hores: 1.500 hores (180 h lectives, 114 h de treballs pràctics i 1206 h de dedicació de l’estudiant)
 • Crèdits: 60
 • Preu: 4.850 euros
 • Lloc: Campus de Salt

Objectius

 • Formar l’estudiant en les ciències de l’esport orientades a entendre el procés de readaptació d’un esportista lesionat.
 • Proporcionar les diferents vessants del coneixement teòric i pràctic per poder desenvolupar de manera completa el procés de readaptació d’un esportista.
 • Formar l’estudiant en la capacitat de cerca i anàlisi de les bases de dades vinculades a les ciències de l’esport.
 • Reflexionar críticament sobre el coneixement relacionat amb la readaptació a la competició d’un esportista.
 • Tenir capacitat per dur a terme una revisió bibliogràfica relacionada amb l’actualització del procés de readaptació i redactar un projecte que hi estigui vinculat.
 • Reconèixer els diferents mecanismes lesius en l’esport.
 • Conèixer les característiques d’una lesió en relació amb el seu entorn lesiu, la seva incidència i la seva gravetat.
 • Conèixer i identificar els factors de risc existents en la readaptació a la competició.
 • Entendre des del punt de vista socioafectiu el procés lesiu d’un esportista i tenir-lo en compte a l’hora d’interactuar-hi.
 • Tenir capacitat d’entendre, valorar i controlar el procés de readaptació mitjançant variables de diferents sistemes de valoració.
 • Analitzar les particularitats de cada lesió i de les diferents modalitats esportives en la construcció d’un model de readaptació esportiva.
 • Saber planificar i programar un model de readaptació esportiva per a un àmbit determinat.
 • Tenir capacitat per executar des del punt de vista tècnic i pràctic el procés de readaptació a la competició esportiva i a l’activitat física orientada a la salut.
 • Prevenir lesions en l’activitat física i l’esport.

Màster en Readaptació

Programa:

1. Fonaments de la readaptació a l’activitat física i l’esport

2. Patologia, fisiopatologia i mecanisme lesiu

3. Incidència lesiva i factors de risc de lesió

4. Valoració i control del procés de readaptació

5. Metodologia aplicada a la readaptació

6. Planificació i programació

7. Psicologia en l’esportista en procés de recuperació

8. Bases metodològiques aplicades a la investigació

9. Aplicació de la readaptació a l’activitat física i la competició esportiva

10. Treball final de màster

Metodologia:

 • Cada mòdul consta de continguts teòrics i pràctics.
 • Continguts teòrics: exposicions del professorat, anàlisi i discussió de documents, debat per grups.
 • Continguts pràctics: anàlisi de casos pràctics, resolució de problemes, elaboració de treballs.
 • Treball final de màster (15 ECTS-375 hores): per tenir el títol caldrà obtenir la qualificació d’apte en unprojecte de recerca centrat en una sèrie de casos o en el desenvolupament d’una situació clínica en la seva fase de readaptació.

A qui s’adreça

Llicenciats o graduats en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, fisioterapeutes, metges i graduats universitaris que vulguin especialitzar-se en una àrea emergent com és la readaptació a la competició esportiva o l’activitat física relacionada amb la salut.

Requisits d’admisió

Titulació universitària en Educació Física o Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, Fisioteràpia o Medicina.

Preinscripció i matrícula

Per inscriure’s cal emplenar el full d’inscripció a través de la web (www.fundacioudg.org/) o personalment a la seu de la Fundació.

Preinscripció: Del 2 de maig al 17 de juny de 2017.

A partir del 30 de juny es confirmarà l’assignació de places seguint els criteris següents:

– Nota de l‘expedient acadèmic dels estudis d’accés al Màster i valoració de l’experiència professional i de la formació continuada afí al màster. La valoració dels acceptats es realitzarà sumant els dos criteris anteriorment detallats.

Si queden places lliures, s’obrirà un segon període d’inscripció de l’3 de juliol al 15 de setembre de 2017 i s’informarà de l’assignació de places als preinscrits el dia 22 de setembre de 2017.

Documentació que s’ha de presentar per fer la preinscripció abans del 17 de juny (o abans del 16 de setembre si queden places lliures):

– Currículum (CV)

– Certificat acadèmic personal (CAP)

Nota: S’han de presentar el CAP i el CV per correu electrònic a www.fundacioudg.org, dins el termini previst per a la preinscripció.

Matrícula: per tal que sigui efectiva caldrà haver realitzat el pagament com a màxim 20 dies abans de l’inici del curs.

Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula:

– Fotocòpia del DNI i fotocòpia compulsada del títol universitari (o del resguard).

Planificació de models de readaptació i prevenció de lesions en entitats esportives vinculades al rendiment com federacions i clubs.

Planificació de models de readaptació i prevenció de lesiones en entitats esportives relacionades amb l’activitat física i la salut, com per exemple diferents tipus de centres de salut.

Planificació i execució individualitzada de processos complets de readaptació en esportistes.

Oferiment de graus elevats d’expertesa en lesions específiques pròpies de determinats esports.

Participació, dins d’un equip interdisciplinari de caràcter tècnic (entrenador, preparador físic) de l’entrenament habitual d’un equip o d’un esportista individual.

Participació, dins d’un equip interdisciplinari de caràcter de salut (metge, fisioterapeuta, osteòpata, nutricionista) de processos de readaptació a la competició esportiva.

Confecció de projectes vinculats a com disminuir els costos econòmics i humans derivats de lesions de gran incidència en determinats entorns esportius.

Segons les sortides professionals esmentades, i sumats als entorns especificats, afegir les següents realitats on també té grans possibilitats d’intervenció el professional format en el present màster:

-Centres d’Atenció Primària i Especialitzada.

-Centres hospitalaris

-Centres de Fisioteràpia.

-Empreses de tot tipus de característiques amb un mínim de treballadors per a la readaptació al món laboral.

-Escoles esportives.

-Centres de tecnificació esportiva.

-Centres de rendiment esportiu.

-Exercici lliure de la professió.

Sol·licita informació

Nom

Cognoms

Correu electrònic

Telèfon

Estudis

Comentaris

Accepto la política de privacitat
Vull rebre comunicacions informatives