Màster en readaptació a l’Activitat Física i la Competició

Els factors de risc de lesió i la mateixa incidencia lesiva en l’esport són cada vegada més importants. Cal tenir en compte també que en l’àmbit hi ha molta gent que pateix una lesió i no rep l’atenció especialitzada necessària per poder recuperar les capacitats prèvies a aquesta lesió. Amb aquest màster es pretén oferir una formació específica per a l’exercici professional en l’àmbit de la readaptació esportiva postlesió, centrada en el desenvolupament de plans de prevenció, propostes de readaptació en lesions especifiques, valoració i control del procés. Tot i no ser un objectiu central del màster, els coneixements adquirits es poden també aplicar a la readaptació laboral.

 • Data inici: 19 d’octubre de 2018
 • Data finalització: 7 de novembre de 2019
 • Horari: un cap de setmana al mes, divendres de 16 a 21h, dissabte de 3 a 14h i de 16 a 21h, i diumenge de 9 a 14h.
 • Hores: 180 hores presencials
 • Crèdits: 60
 • Preu: 4.900€

Metodologia
Cada mòdul consta de continguts teòrics i pràctics.
Continguts teòrics: exposicions del professorat, anàlisi i discussió de documents, debat per grups.
Continguts pràctics: anàlisi de casos pràctics, resolució de problemes, elaboració de treballs.
Treball final de màster (15 ECTS-375 hores): per tenir el títol caldrà obtenir la qualificació d’apte en un projecte de recerca en una sèrie de casos o en el desenvolupament d’una situació clínica en la seva fase de readaptació.

A qui s’adreça
Llicenciats o graduats en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, fisioterapeutes, metges, graduats, universitaris que vulguin especialitzar-se en una àrea emergent com és la readaptació a la competició esportiva o l’activitat física relacionada amb la salut.

Requisits d’admissió
Titulació universitària en Educació Física o Ciències de l’Activitat i de l’Esport, Fisioteràpia o Medicina.

Díptic del curs

 • Formar a l’estudiant en les ciències de l’esport orientades a entendre el procés de readaptació d’un esportista lesionat.
 • Proporcionar les diferents vessants del coneixement teòric i pràctic per poder desenvolupar de manera completa el procés de readaptació d’un esportista.
 • Formar l’estudiant en la capacitat de cerca i anàlisi de les bases de dades vinculades a les ciències de l’esport.
 • Reflexionar críticament sobre el coneixement relacionat amb la readaptació a la competició d’un esportista.
 • Conèixer les característiques d’una lesió en relació amb el seu entorn lesiu, la seva incidència i la seva gravetat.
 • Conèixer i identificar els factors de risc existents en la readaptació a la competició.
 • Entendre des del punt de vista socioafectiu el procés lesiu d’un esportista i tenir-lo en compte a l’hora d’interactuar-hi.
 • Tenir capacitat d’entendre, valorar i controlar el procés de readaptació mitjançant variables de diferents sistemes de valoració.
 • Analitzar les particularitats de cada lesió i de les diferents modalitats esportives en la construcció d’un model de readaptació esportiva.
 • Saber planificar i programar un model de readaptació esportiva per a un àmbit determinat.
 • Tenir capacitat per executar des del punt de vista tècnic i pràctic el procés de readaptació a la comparació esportiva i a l’activitat física orientada a la salut.
 • Prevenir lesions en l’activitat física i l’esport.

1. Fonaments i àrees complementàries de la readaptació
2. Patologia, fisiopatologia i mecanisme lesiu
3. Incidència lesiva i factors de risc de lesió
4. Valoració i control del procés de readaptació
5. Metodologia aplicada a la readaptació
6. Planificació i programació
7. Aplicació de la readaptació a l’activitat física i la competició esportiva
8. Treball final de màster

Per inscriure’s cal emplenar el full d’inscripció a través de la web (www.fundacioudg.org)
Preinscripció: De l’1 de maig al 15 de juny de 2018
A partir del 29 de juny es confirmarà l’assignació de places seguint els criteris següents:
Nota de l’expedient acadèmic dels estudis d’accés al Màster i valoració de l’experiència professional i de la formació continuada afí al màster. La valoració dels acceptats es realitzarà sumant els dos criteris anteriorment detallats.Si queden places lliures, s’obrirà un segon període d’inscripció del 2 de juliol al 14 de setembre de 2018, i se l’informarà de l’assignació de places als preinscrits el dia 21 de setembre de 2018.
Documentació a presentar per a la preinscripció, per correu electrònic a: info.fundacióif@udg.edu, abans del 16 de juny.
– CV i certificació acadèmica personal (CAP)
Nota: S’han de presentar el CAP i el CV per correu electrònic a info.fundacioif@udg.edu, dins el termini previst per la preinscripció.
Matrícula: per tal que sigui efectiva caldrà haver realitzat el pagament com a màxim 20 dies abans de l’inici del curs.
Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula:
– Fotocòpia del DNI i fotocòpia compulsada del títol universitari (o del resguard)

Sol·licita informació

Nom

Cognoms

Correu electrònic

Telèfon

Estudis

Comentaris

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable Escola Salut i Esport, SL.+info
Finalitat Gestió de les peticions realitzades a través del Lloc Web i, si escau, de l’enviament de les comunicacions comercials electròniques +info
Legitimació Consentiment de l'interessat+info
Destinataris Es podran cedir dades a: Zip Zap Social PR SL, Dropbox, Google, Globals Design & Development SL, CPC Servicios Informaticos SL.
Drets Accedir, rectificar, suprimir i oposar-se, així com altres drets, tal com s'explica en la “Informació Addicional” +info
Informació Addicional
Pot consultar informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la Política de PrivadesaVos. accepta el tractament de les seves dades personals de conformitat amb la nostra Política de Privadesa
Vull rebre comunicacions informatives