Environnement technique de santé d’urgence

La competència general d’aquest cicle mitjà consisteix en traslladar al pacient al centre sanitari, prestar atenció bàsica sanitària i psicològica en l’entorn pre-hospitalari, dur a terme activitats de teleoperació i teleassistència sanitària, i col·laborar en l’organització i desenvolupament dels plans d’emergència, dels dispositius de risc previsibles i de la logística sanitària davant d’una emergència individual, col·lectiva o catàstrofe.

Fitxa tècnica

 • Nom de l’estudi: Emergències Sanitàries
 • Nivell: Formació Professional de Grau Mitjà
 • Durada: 2.000 hores (2 cursos)
 • Formació en el centre educatiu: 617 hores
 • Formació en centres de treball: 383 hores
 • Torn de classes: Matins, de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.45 h
 • Pràctiques: Es realitzen en diversos hospitals i clíniques
 • Matrícula: 500 euros
 • Mensualitats: 450 euros/mes durant els 9 mesos lectius
 • Preu per any/curs: 4.550 euros
 • Lloc: Centre Garbí

Objectius

 • Evacuar al pacient o víctima utilitzant les tècniques de mobilització i immobilització i adequant la conducció a les condicions del mateix, per realitzar un trasllat segur al centre sanitari de referència.
 • Aplicar tècniques de suport vital bàsic ventilatori i circulatori en situació de compromís i d’atenció bàsica inicial en altres situacions d’emergència.
 • Col·laborar en la classificació de les víctimes en tot tipus d’emergències i catàstrofes, sota supervisió i seguint les indicacions del superior sanitari responsable.
 • Ajudar al personal mèdic i d’infermeria en la prestació del suport vital avançat al pacient en situacions d’emergència sanitària.
 • Prestar recolzament psicològic bàsic al pacient, familiars i afectats en situacions de crisis y emergències sanitàries.
 • Atendre la demanda d’assistència sanitària rebuda en els centres gestors de teleoperació i teleassistència.
 • Netejar i desinfectar l’habitacle del vehicle sanitari i la seva dotació per conservar-lo en condicions higièniques.
 • Verificar el funcionament bàsic dels equips mèdics i mitjans auxiliars del vehicle sanitari aplicant protocols de comprovació per assegurar el seu funcionament.
 • Controlar i reposar les existències de material sanitari d’acord amb els procediments normalitzats de treball per assegurar la seva disponibilitat.
 • Mantenir el vehicle i la dotació no sanitària en condicions operatives.
 • Actuar en la prestació sanitària i el trasllat de pacients o víctimes seguint els protocols de protecció individual, prevenció, seguretat i qualitat.
 • Aplicar els procediments logístics que asseguren el transport, la distribució i l’abastament dels recursos en el lloc del succés, d’acord amb les instruccions rebudes pel comandament sanitari responsable de les intervencions.
 • Aportar dades per elaborar, executar i avaluar plans d’emergència, mapes de risc i dispositius de risc previsible col·laborant amb els responsables del centre coordinador.
 • Establir i mantenir la comunicació entre la zona d’intervenció i el centre coordinador operant els equips de comunicacions.
 • Atendre les necessitats de mobilitat i transport dels pacients, víctimes i familiars garantint la seva privacitat i llibertat.
 • Adaptar-se a diferents llocs de treball i noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i organitzatius en la prestació dels serveis.
 • Resoldre problemes i prendre decisions individuals seguint les normes i procediments establerts, definits dins de l’àmbit de la seva competència.
 • Participar en el treball en equip, respectant la jerarquia en les instruccions de treball.
 • Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de les relacions laborals, d’acord amb allò establert en la legislació vigent.
 • Gestionar la seva carrera Professional, analitzant les oportunitats de feina, auto feina i d’aprenentatge.
 • Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat, de planificació i de comercialització.
 • Participar de forma activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud crítica i de responsabilitat.
 1. Manteniment mecànic preventiu del vehicle
 2. Logística sanitària en emergències
 3. Dotació sanitària en emergències
 4. Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència
 5. Atenció sanitària especial en situacions d’emergència
 6. Evacuació i trasllat de pacients
 7. Suport psicològic en situacions d’emergència
 8. Plans d’emergència i dispositius de riscos previsibles
 9. Teleemergències
 10. Anatomofisiologia i patologia bàsiques
 11. Formació i orientació laboral
 12. Empresa i iniciativa emprenedora
 13. Anglès
 14. Síntesi d’emergències sanitàries
 15. Formació en centres de treball (les pràctiques es realitzen en diversos hospitals i clíniques)
 • Tècnic en transport sanitari
 • Tècnic en emergències sanitàries
 • Operador de teleassistència
 • Operador en centres de coordinació d’urgències i emergències

Demandez de l'information

Prénom

Nom

Email

Téléphone

Études

Commentaires


INFORMATION SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Responsable Escola Salut i Esport, S.L  +info
Finalité Gestion des demandes réalisées à travers le site Internet et, éventuellement, l’envoi d’information commerciale électronique.  +info
Base juridique Consentement de la personne  +info
Destinataires Pourront communiquéés: Zip Zap Social PR SL, Dropbox, Google, Globals Design & Development SL, CPC Servicios Informaticos SL.
Droits Accéder, rectifier, s’opposer, effacer, limiter, récupérer et transférer.  +info
Information complémentaire L’information complémentaire sur la protection des données personnelles est contenue dans la  Politique de confidentialité.


J’accepte la politique de confidentialité.