Technicien en diététique

És competència general d’aquest cicle superior elaborar dietes adaptades a persones i col·lectius i controlar la qualitat de l’alimentació humana analitzant els seus comportaments alimentaris i les seves necessitats nutricionals. Programar i aplicar activitats educatives que millorin els hàbits d’alimentació de la població sota la supervisió corresponent

Fitxa tècnica

 • Nom de l’estudi: Tècnic en Dietètica
 • Nivell: Formació Professional de Grau Superior
 • Durada: 2.000 hores (2 cursos)
 • Formació en el centre educatiu: 590 hores
 • Formació en centres de treball: 410 hores
 • Torn de classes: Matins, de 9 a 15 hores, amb un nombre màxim de 30 alumnes
 • Matrícula: 500 euros
 • Mensualitats: 450 euros/mes durant els 9 mesos lectius
 • Preu per any/curs: 4.550 euros
 • Lloc: Centre Garbí

Objectius

 • Organitzar i gestionar, al seu nivell, l’àrea de treball assignada a la unitat/gabinet.
 • Elaborar i supervisar dietes adaptades a persones i col·lectius segons les seves necessitats nutricionals
 • Elaborar i supervisar dietes adaptades a pacients i col·lectius segons la seva patologia específica
 • Controlar i supervisar la composició qualitativa dels aliments per determinar-ne la qualitat higienicodietètica
 • Supervisar la conservació, la manipulació i la transformació dels aliments de consum humà
 • Promoure la salut de les persones i la comunitat a través de l’educació alimentària, mitjançant activitats de promoció i educació per a la salut
 1. Organització i gestió de l’àrea de treball assignada en la unitat/gabinet de dietètica (60 hores)
 2. Alimentació equilibrada (270 hores)
 3. Dietoteràpia (240 hores)
 4. Control alimentari (180 hores)
 5. Microbiologia i higiene alimentària (180 hores)
 6. Educació sanitària i promoció de la salut (90 hores)
 7. Fisiopatologia aplicada a la dietètica (240 hores)
 8. Relacions en l’àmbit de treball (60 hores)
 9. Formació i orientació laboral (60 hores)
 10. Formació en centres de treball (410 hores)
 11. Síntesi (60 hores)

Sortides professionals

 • Tècnic en dietètica i nutrició
 • Responsable d’alimentació en empreses en serveis d’àpats
 • Tècnic en higiene d’aliments
 • Consultor en alimentació
 • Educador Sanitari

Continuïtat

 • Fisioteràpia
 • Biologia
 • Biotecnologia
 • Educació social
 • Nutrició Humana i Dietètica
 • Terapia ocupacional
 • Infermeria
 • Logopèdia
 • Medicina
 • Magisteri de primària
 • Magisteri d’educació infantil
 • Podologia
 • Treball social

Demandez de l'information

Prénom

Nom

Email

Téléphone

Études

Commentaires


INFORMATION SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Responsable Escola Salut i Esport, S.L  +info
Finalité Gestion des demandes réalisées à travers le site Internet et, éventuellement, l’envoi d’information commerciale électronique.  +info
Base juridique Consentement de la personne  +info
Destinataires Pourront communiquéés: Zip Zap Social PR SL, Dropbox, Google, Globals Design & Development SL, CPC Servicios Informaticos SL.
Droits Accéder, rectifier, s’opposer, effacer, limiter, récupérer et transférer.  +info
Information complémentaire L’information complémentaire sur la protection des données personnelles est contenue dans la  Politique de confidentialité.


J’accepte la politique de confidentialité.