Technicien en imagerie diagnostique

És competència general d’aquest cicle superior obtenir registres gràfics del cos humà, de tipus morfològic i funcional amb fins diagnòstics, preparant, manejant i controlant els equips, interpretant i validant els resultats tècnics en condicions de qualitat i de seguretat ambiental, sota la supervisió corresponent.

Fitxa tècnica

 • Nom de l’estudi: Imatge per al Diagnòstic
 • Nivell: Formació Professional de Grau Superior
 • Durada: 2000 hores (2 cursos)
 • Formació en el centre educatiu: 290 hores (crèdits de l’1 al 12 i el 14)
 • Formació en centres de treball: 710 hores (crèdit 13)
 • Torn de classes: Tardes, de 15.30h a 21.00h
 • Matrícula: 500 euros
 • Mensualitats: 450 euros/mes durant els 9 mesos lectius
 • Preu per any/curs: 4.550 euros
 • Lloc: Centre Garbí

Objectius

Integrar els diferents processos i funcions que es desenvolupen en una unitat d’imatge per al diagnòstic, mitjançant l’anàlisi de la seva contribució i interrelació en la preparació dels equips i pacients i en la realització de les tècniques exploratòries radiològiques, de tomografia computada, de ressonància magnètica i de medicina nuclear per tal de donar resposta als requeriments d’estudis diagnòstics mitjançant registres gràfics del cos humà.

Conèixer i manipular equips radiogràfics, de ressonància magnètica, de tomografia computada i gammagràfics i sistemes d’obtenció de la imatge interpretant la informació tecnicocomercial i normativa de radioprotecció, identificant les funcions, components, característiques d’ús i de manteniment, relacionant els fonaments físics d’obtenció de les imatges amb el funcionament de l’equip i els seus components per tal de realitzar les tècniques sol·licitades minimitzant el risc de radiació i optimar l’operativitat i prestacions dels equips.

 1. Organització i gestió de l’àrea de treball assignada en la unitat/gabinet d’imatge per al diagnòstic (60h)
 2. Física de les radiacions i equips radiològics (120h)
 3. Estudis radiològics convencionals (210h)
 4. Atenció al pacient / client (60h)
 5. Tomografia computada (60hs)
 6. Ressonància magnètica (60h)
 7. Fonaments i tècniques d’exploració en medicina nuclear (100h)
 8. Protecció radiològica (90h)
 9. Anatomia a través de la Imatge (150 h)
 10. Processament i tractament de la imatge radiològica (60h)
 11. Anatomofisiologia i patologia bàsica (60h)
 12. Formació i orientació laboral (60h)
 13. Formació en centres de treball (710h). Les pràctiques es realitzen en diversos hospitals i clíniques
 14. Síntesi (60h)
 • Tècnic en imatge per al diagnòstic
 • Tècnic en protecció radiològica
 • Tècnic en radiologia d’investigació i experimentació
 • Delegat comercial de productes hospitalaris farmacèutics
 • Atenció primària i comunitària: gabinets de radiologia de centres de salut
 • Centres hospitalaris: serveis de radiologia convencional, ressonància magnètica nuclear, tomografia computada, gamma-grafia, altres serveis que utilitzen radiologia diagnòstica i intervencionista (cardiologia, cirurgia vascular, nefrologia i urologia), servei de protecció radiològica i serveis de medicina i cirurgia experimental
 • Gabinets radiològics extrahospitalaris: de diagnòstic per a la imatge i d’exàmens preventius de medicina d’empresa
 • Centres d’experimentació animal i delegats comercials de productes hospitalaris i farmacèutics

Continuïtat

 • Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
 • Fisioteràpia
 • Educació social
 • Física
 • Infermeria
 • Logopèdia
 • Medicina
 • Magisteri de primària
 • Magisteri d’educació infantil
 • Podolofia
 • Treball social

Demandez de l'information

Prénom

Nom

Email

Téléphone

Études

Commentaires


INFORMATION SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Responsable Escola Salut i Esport, S.L  +info
Finalité Gestion des demandes réalisées à travers le site Internet et, éventuellement, l’envoi d’information commerciale électronique.  +info
Base juridique Consentement de la personne  +info
Destinataires Pourront communiquéés: Zip Zap Social PR SL, Dropbox, Google, Globals Design & Development SL, CPC Servicios Informaticos SL.
Droits Accéder, rectifier, s’opposer, effacer, limiter, récupérer et transférer.  +info
Information complémentaire L’information complémentaire sur la protection des données personnelles est contenue dans la  Politique de confidentialité.


J’accepte la politique de confidentialité.