Café et de kinésithérapie: Master en activité physique et de réadaptation de la concurrence Sportive (2016/17)

Amb aquest màster es pretén donar una formació específica per a l’exercici professional en l’àmbit de la readaptació esportiva postlesió, centrada en el desenvolupament de plans de prevenció, propostes de readaptació per lesions específiques, valoració i control del procés de readaptació. Tot i no ser un objectiu central del màster, els coneixements adquirits es poden aplicar a la readaptació laboral.

 • Data inici: 14/10/2016
 • Data finalització: 18/06/2017
 • Horari: Divendres (de 16h a 21h), dissabte (de 9h a 14h i de 16h a 21h) i diumenge (de 9h a 14h)
 • Hores: 1.500 hores (180 h lectives, 114 h de treballs pràctics i 1206 h de dedicació de l’estudiant)
 • Crèdits: 60
 • Preu: 4.750 euros
 • Lloc: Campus de Salt

Objectius

 • Formar a l’estudiant en les ciències de l’esport orientades a entendre el procés de readaptació d’un esportista lesionat.
 • Donar les vessants del coneixement teòric i pràctic per poder desenvolupar de manera completa el procés de readaptació d’un esportista.
 • Formar a l’estudiant en la capacitat de cerca i anàlisi de les bases de dades vinculades a les ciències de l’esport.
 • Reflexionar críticament sobre el coneixement relacionat amb la readaptació a la competició d’un esportista.
 • Tenir capacitat de realitzar una revisió bibliogràfica del procés de readaptació i redactar un projecte vinculat a la mateixa.
 • Reconèixer els diferents mecanismes lesius donats en l’esport.
 • Conèixer les característiques d’una lesió en relació al seu entorn lesiu, la seva incidència i la seva gravetat.
 • Conèixer i identificar els factors de risc existents en la readaptació a la competició.
 • Entendre des del punt de vista sociafectiu el procés lesiu d’un esportista i tenir aquest en compte a l’hora d’interactuar amb ell.
 • Tenir capacitat d’entendre, valorar i controlar el procés de readaptació mitjançant variables de diferents sistemes de valoració.
 • Analitzar les particularitats de cada lesió i de les diferents modalitats esportives en la construcció d’un model de readaptació esportiva.
 • Saber desenvolupar la planificació i programació d’un model de readaptació esportiva per a un àmbit determinat.
 • Tenir capacitat per executar des del punt de vista tècnic i pràctic el procés de readaptació a la competició esportiva i a l’activitat física orientada a la salut.
 • Prevenir lesions en l’activitat física i l’esport.

A qui s’adreça

Llicenciats o Graduats en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, fisioterapeutes i/o altres Graduats universitaris interessats en especialitzar-se en un àrea emergent com la readaptació a la competició esportiva o a l’activitat física en relació a la salut.

Requisits d’admissió

 • Llicenciat en Educació Física o Llicenciat o Graduat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.
 • Diplomat o Graduat en Fisioteràpia.
 • Llicenciat en Medicina.
 • Qualsevol persona que es vulgui inscriure i no reuneixi aquests requisits: els responsables del curs valoraran el seu currículum per analitzar si el perfil del candidat s’adequa a la formació (cal currículum).

Nota: qui no disposi de títol universitari previ, tindrà dret a rebre, amb les mateixes condicions, un certificat d’assistència lliurat per la Fundació UdG: Innovació i Formació.

Planificació de models de readaptació i prevenció de lesions en entitats esportives vinculades al rendiment com federacions i clubs.

Planificació de models de readaptació i prevenció de lesiones en entitats esportives relacionades amb l’activitat física i la salut, com per exemple diferents tipus de centres de salut.

Planificació i execució individualitzada de processos complets de readaptació en esportistes.

Oferiment de graus elevats d’expertesa en lesions específiques pròpies de determinats esports.

Participació, dins d’un equip interdisciplinari de caràcter tècnic (entrenador, preparador físic) de l’entrenament habitual d’un equip o d’un esportista individual.

Participació, dins d’un equip interdisciplinari de caràcter de salut (metge, fisioterapeuta, osteòpata, nutricionista) de processos de readaptació a la competició esportiva.

Confecció de projectes vinculats a com disminuir els costos econòmics i humans derivats de lesions de gran incidència en determinats entorns esportius.

Segons les sortides professionals esmentades, i sumats als entorns especificats, afegir les següents realitats on també té grans possibilitats d’intervenció el professional format en el present màster:

-Centres d’Atenció Primària i Especialitzada.

-Centres hospitalaris

-Centres de Fisioteràpia.

-Empreses de tot tipus de característiques amb un mínim de treballadors per a la readaptació al món laboral.

-Escoles esportives.

-Centres de tecnificació esportiva.

-Centres de rendiment esportiu.

-Exercici lliure de la professió.

Demandez de l'information

Prénom

Nom

Email

Téléphone

Études

Commentaires

Préavis et les conditions d'utilisation juridique