Actualitat

19 maig

EUSES-UdG i la Càtedra d’Esport i Educació Física-Centre d’Estudis Olímpics de la UdG organitzen dos cursos d’estiu d’educació física

L’Escola Universitària de la Salut i de l’Esport –centre adscrit a la UdG- i la Càtedra d’Esport i Educació Física-Centre d’Estudis Olímpics de la UdG han organitzat dos cursos d’estiu per als quals ja hi ha obertes les inscripcions. Tots dos cursos estan coordinats pels professors Pere Hidalgo i Pere Iglesias i tenen limitada la inscripció a 30 places, que s’assignaran per ordre d’incripció.

El primer curs, que es farà els dies 27, 28 i 29 de juny, tindrà una durada total de 15 hores será “Les TIC i eines tecnològiques per optimitzar els procesos educatius a l’Educació Física i a la iniciació esportiva”. Aquest curs té com a objectius: familiaritzar-se amb entorns de treball digital i conèixer les possibilitats educatives que tenen les TIC en l’ensenyament, l’aprenentatge de l’EF i la iniciació esportiva; Aprendre estratègies per desenvolupar la competència digital de l’alumnat d’EF i en iniciació esportiva; i incrementar la qualitat i el valor pedagògic de l’EF utilitzant pedagogies emergents com la ludificació.

El segon, que també durarà 15 hores i es realitzarà els diez 30 de junhy i 1 de juliol, tractarà sobre “El treball cooperatiu a l’educació física”. Els objectius d’aquest curts són: Descobrir l’ús didàctic de jocs i activitats cooperatives; Dissenyar activitats competencials a través de jocs i activitats cooperatives; Desenvolupar progressions metodològiques de diverses activitats esportives cooperatives; descobrir sinèrgies educatives entre les activitats de col·laboració i oposició i les de cooperació.