Què és EUSES?

L’Escola Universitària de la Salut i l’Esport és un centre de formació universitària adscrit a la Universitat de Girona. Actualment s’ofereixen els graus de Fisioteràpia, Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i el doble grau de Fisioteràpia + CAFE. Com a alumnes de la UdG disposeu de tots els serveis de la comunitat universitària: Servei d’Esports, Servei de Llengües Modernes, accés a les biblioteques dels diferents campus, participació en activitats culturals, etc.

Què és el Grau en Fisioteràpia?

El Grau universitari en Fisioteràpia té com a objectiu formar professionals capacitats per actuar i adquirir responsabilitats en els diferents àmbits laborals que tinguin una relació amb la sanitat des de el punt de vista de la prevenció, tractament i rehabilitació de la lesió.

Quina és la durada dels estudis?

Els estudis de Grau tenen una durada de 4 cursos acadèmics.

Quin títol obtindré en finalitzar el Grau en Fisioteràpia?

El títol que s’obtindrà és el de Graduat en Fisioteràpia per la Universitat de Girona.

És un títol oficial?

Sí. És un títol oficial que expedeix la Universitat de Girona, el que permet no només l’accés a una formació acadèmica de qualitat i excel·lència, sinó que també a múltiples programes d’intercanvi internacional, així com a la posterior ampliació i continuació dels estudis de postgrau en altres països.

Quines són les sortides professionals?

Les sortides professionals en les que pot treballar un graduat en fisioteràpia son molt amplies i variades, tant en les seves especialitzacions com en les seves tasques laborals donat que es te la capacitat de poder treballar tant de forma autònoma (per un mateix), com dintre un quadre de salut formant part d’un equip multidisciplinari (Clíniques, centres d’atenció primària, hospitals, ..).

Les especialitzacions que s’adquireixen engloben gran nombre de sortides professionals tals com: Traumatologia, lesions esportives, pediatria, afeccions cardíaques, afeccions respiratòries, ergonomia, neurologia, uro-ginecologia, reumatologia, geriatria, fisioteràpia veterinària …

Per què estudiar a EUSES?

EUSES és una universitat que té com a principal objectiu l’excel·lència i la qualitat dels seus estudis i que vetlla per la formació i el futur dels seus estudiants. Compta amb un equip docent  format per professionals qualificats i actius en els diferents sectors laborals, garantint d’aquesta manera un ensenyament complet, actualitzat i de gran qualitat.

EUSES ofereix un servei de seguiment i assessorament individualitzat per a l’alumnat en aspectes acadèmics i d’orientació professional. Al llarg del grau, la universitat facilita l’aprenentatge de l’anglès donant l’assignatura de llengua estrangera dins el propi grau i la formació complementària dels estudiants a través de jornades, seminaris i cursos desenvolupats per experts dels diferents àmbits de la salut, així com la possibilitat de participar en projectes d’investigació o de creació de nous models de salut o desenvolupament tecnològic sanitari. A més, incentiva la realització de pràctiques tant curriculars com extracurriculars en diverses entitats públiques i privades perquè l’alumne pugui experimentar en primera persona la realitat professional. Per últim, s’ofereix a l’alumnat uns programes d’excel·lència que permeten realitzar la darrera fase de la seva formació de grau en universitats internacionals d’elevat prestigi.

A més, EUSES ofereix els programes de mobilitat ERASMUS o SICUE que possibilita a l’estudiant completar la seva formació en diferents universitats estatals o estrangeres.

Quin és el perfil dels professors que tindré en el Grau en Fisioteràpia?

EUSES disposa d’un professorat altament qualificat per la docència, la gran majoria del qual compagina la seva tasca docent amb la seva pràctica clínica aportant anys d’experiència en el món laboral y presentant alts criteris curriculars d’excel·lència acadèmica i en investigació.

Quin nivell d’anglès s’ha d’acreditar per obtenir el títol de Grau?

Els estudiants que accedeixen per primera vegada als estudis universitaris a partir del curs 2014-2015 han d’acreditar, en acabar els estudis, un nivell B2 d’anglès. Es pot acreditar el nivell d’anglès presentant a secretaria acadèmica de la universitat els següents títols o certificats:

  • Anglès B2 del Servei de Llengües Modernes de la UdG
  • Cinquè curs de l’Escola Oficial d’Idiomes.
  • FirstCertificate in English (University of Cambridge)
  • TOELF IBT 87-109
  • IELTS 5.5-6.5

Quins són els requisits d’accés?

Per accedir al de fisioteràpia cal obtenir una qualificació igual o superior a la nota de tall del curs acadèmic a matricular.

Quines especialitats de Batxillerat són millors per cursar el grau en Fisioteràpia?

Les especialitats de Batxillerat que recomanem per accedir als estudis de Fisioteràpia són el Batxillerat Científic o el Biosanitari perquè els coneixements impartits en aquestes especialitats es relacionen i serveixen com a base d’algunes assignatures del grau. A més, les assignatures de física, química i biologia que s’imparteixen en aquestes especialitats ponderen 0,2 en les PAU. Tot i així, es pot accedir als estudis de Fisioteràpia a través de qualsevol especialitat de batxillerat.

Existeix alguna convalidació pels alumnes procedents de Cicles Formatius de Grau Superior?

Actualment no es realitza cap convalidació als alumnes procedent dels Cicles Formatius de Grau Superior.

Vinc d’una altra titulació universitària, puc optar a convalidacions?

Els alumnes que han cursat estudis superior (sense la necessitat d’haver finalitzat els mateixos) en universitats europees poden optar al reconeixement d’assignatures. Aquest sistema és avantatjós, ja que permet a la institució reconèixer la adquisició de competències prèvies i suposa una avantatge per l’alumne que ha cursat assignatures prèvies, al poder optar a processos de convalidacions que agilitzaran la durada y el desenvolupament dels seus estudis.

Si sóc esportista d’alt nivell, puc compaginar els estudis de Fisioteràpia amb la competició?

Si, a la UdG existeix el programa Universitat i Esport que ofereix el suport acadèmic d’un professor o tutor a l’alumnat esportista d’alt nivell o d’alt rendiment que l’ajudarà a resoldre problemes derivats de fer compatible la vida acadèmica i la participació en competicions, concentracions o entrenaments oficials. Per formar part d’aquest programa s’han de complir els requisits esmentats en el següent enllaç: [web]

Puc sol·licitar beca per estudiar a EUSES?

Sí. Pots sol·licitar les beques de caràcter general i de mobilitat que ofereix el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. En el següent enllaç pots consultar la convocatòria del curs passat [web]

Què he de fer per matricular-me en el grau en Fisioteràpia?

Per matricular-se en el grau en Fisioteràpia cal fer la preinscripció universitària a través del portal accesnet de la Generalitat de Catalunya (https://accesnet.gencat.cat). El període s’inicia generalment la primera setmana de juny  i finalitza a la segona setmana.

Sóc Francès, Anglès, alemany,… Què haig de fer per accedir al grau en Fisioteràpia?

L’admissió pels estudiants de la Unió Europea sol basar-se en el document de “Credencial”, que trasllada i extrapola la qualificació obtinguda en la resta de sistemes europeus: Allgemeine Hochschulreife en Alemanya, Baccalauréat en França, Diploma de Maturità en Itàlia, Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs en Holanda, etc.

I si vull continuar estudiant?

EUSES facilita la formació complementària dels estudiants al llarg del període acadèmic a través d’una excel·lent i variada oferta continuada per tal de donar resposta a les necessitats  de formació permanent de nivell superior (cursos monogràfics, cursos d’estiu, seminaris, jornades, etc.)

A més, EUSES ofereix el Màster en Readaptació a l’Activitat Física i la Competició Esportiva (Obert a fisioterapeutes), impartit per professionals de primer nivell que pretén donar una formació específica per a l’exercici professional en l’àmbit de la readaptació esportiva postlesió, centrada en el desenvolupament de plans de prevenció, propostes de readaptació per lesions específiques, valoració i control del procés de readaptació.