Què m’ofereix EUSES-UdG o EUSES-URV que no em donin altres universitats?

Som un centre universitari que té la voluntat de proporcionar un entorn formatiu de referència en l’àmbit de la salut i l’esport, i que s’obliga a preveure els canvis de la demanda social de professionals o de la seva formació, per adaptar els seus programes formatius a les noves exigències de la societat.

Obtindré un títol oficial?

Sí, tant el grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, com el Grau en Fisioteràpia són títols de la Universitat de Girona i de la Universitat Rovira i Virgili, en funció del centre on es facin els estudis.

Quina és la nota de tall per accedir als estudis?

La nota de tall ve determinada per la normativa oficial. A la pestanya “Requisits d’accés” dels diferents estudis les trobareu especificades.

Puc convalidar assignatures?

Poden demanar reconèixer o transferència de crèdits ​aquells estudiants que tinguin superats la totalitat o part d’altres estudis universitaris. La normativa de cada centre per que fa a reconeixements acadèmics es pot consultar a la pàgina de normatives de cada universitat. La sol·licitud i documentació necessària per demanar l’esment reconeixament acadèmic s’ha de presentar a la secretaria del centre. (La normativa de UdG és: http://www.udg.edu/tabid/13077/default.aspx)

També, els estudiants de CAFE​ que hagin cursat determinats cicles formatius poden reconèixer les assignatures referenciades en les taules específiques que es poden consultar en la pàgina específica de la titulació per cada un dels campus.

En quina llengua es donen les classes?

Les classes es fan majoritàriament en castellà i català però l’anglès és una llengua que s’utilitza amb freqüència en tots els cursos de grau per tal de facilitar la mobilitat dels estudiants i la seva futura inserció laboral.​

Hi ha beques per estudiar?

Les beques i ajuts s’atorguen segons la normativa de cada Campus:

Campus de Terres de l’Ebre – EUSES-URV: http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er_i_2n_cicle/que_fer_per_estudiar_urv/beques_ajuts.html

Campus de Salt – EUSES-UdG: http://www.udg.edu/estudia/BequesiAjuts/tabid/2668/language/ca-ES/Default.aspx

Quines sortides professionals tenen els diferents estudis?

A l’apartat “Sortides professionals” es poden consultar les diferents sortides professionals de cadascun dels estudis.