FAQ CAFE – EUSES

Què és EUSES?

L’Escola Universitària de la Salut i l’Esport és un centre de formació universitària adscrit a la Universitat de Girona. Actualment s’ofereixen els graus de Fisioteràpia, Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i el doble grau de Fisioteràpia + CAFE. Com a alumnes de la UdG disposeu de tots els serveis de la comunitat universitària: Servei d’Esports, Servei de Llengües Modernes, accés a les biblioteques dels diferents campus, participació en activitats culturals, etc.

Què és el Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE)?

El Grau universitari en CAFE té com a objectiu formar professionals capacitats per actuar i adquirir responsabilitats en els diferents àmbits laborals que tinguin una relació amb l’activitat física i l’esport.

Quin títol obtindré en finalitzar el Grau en CAFE?

El títol que s’obtindrà és el de Graduat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport per la Universitat de Girona.

Quines són les sortides professionals?

Els graduats en CAFE poden exercir professionalment en els següents àmbits:

  • Salut: Prescriptor de l’exercici físic, readaptador esportiu, tècnic d’activitats físiques per a col·lectius específics (gent gran, discapacitats, població en risc d’exclusió social), etc.
  • Educació: en l’àmbit formal –caldrà fer el Màster de Formació de Professorat d’ESO, Batxillerat i Formació Professional– (ESO, batxillerat, cicles formatius d’activitats físiques i esportives i ensenyaments esportius) i en l’àmbit no formal (escoles esportives, activitats extraescolars, etc.).
  • Rendiment: Preparador físic en esports de competició i esportistes aficionats, director tècnic esportiu, entrenador personal, etc.
  • Gestió: Director o coordinador d’instal·lacions esportives, gestor d’entitats esportives, tècnic d’esports en una administració pública, director i gestor d’empreses esportives i comercials, etc.
  • Oci i recreació: Director d’esdeveniments esportius, director i gestor d’empreses d’esports i activitat física en el medi natural, tècnic d’activitat física en turisme esportiu, etc.

Per què estudiar a EUSES?

EUSES és una universitat que té com a principal objectiu l’excel·lència i la qualitat dels seus estudis i que vetlla per la formació i el futur dels seus estudiants. Compta amb un equip docent  format per professionals qualificats i actius en els diferents sectors laborals, garantint d’aquesta manera un ensenyament complet, actualitzat i de gran qualitat.

EUSES ofereix un servei de seguiment i assessorament individualitzat per a l’alumnat en aspectes acadèmics i d’orientació professional. Al llarg del grau, la universitat facilita l’aprenentatge de l’anglès i la formació complementària dels estudiants a través de jornades, seminaris i cursos desenvolupats per experts dels diferents àmbits de l’esport, així com la possibilitat de participar en projectes d’investigació o de creació d’empreses. A més, incentiva la realització de pràctiques extracurriculars en diverses entitats públiques i privades perquè l’alumne pugui experimentar en primera persona la realitat professional. Per últim, s’ofereix a l’alumnat uns programes d’excel·lència que permeten realitzar la darrera fase de la seva formació de grau en universitats internacionals d’elevat prestigi.

A més, EUSES ofereix els programes de mobilitat ERASMUS o SICUE que possibilita a l’estudiant completar la seva formació en diferents universitats estatals o estrangeres.

Quin nivell d’anglès s’ha d’acreditar per obtenir el títol de Grau?

Els estudiants que accedeixen per primera vegada als estudis universitaris a partir del curs 2014-2015 han d’acreditar, en acabar els estudis, un nivell B2 d’anglès. Es pot acreditar el nivell d’anglès presentant a secretaria acadèmica de la universitat els següents títols o certificats:

  • Anglès B2 del Servei de Llengües Modernes de la UdG
  • Cinquè curs de l’Escola Oficial d’Idiomes.
  • First Certificate in English (University of Cambridge)
  • TOELF IBT 87-109
  • IELTS 5.5-6.5

Quins són els requisits d’accés?

Per accedir al Grau en CAFE cal obtenir una qualificació igual o superior a la nota de tall del curs acadèmic a matricular i superar les Proves d’Aptitud Personal (PAP). La nota de tall del curs passat va ser de 5.

Què són les Proves d’Aptitud Personal (PAP)?

Les PAP són un conjunt de proves físiques que cal superar per accedir als estudis en CAFE. Aquestes proves són iguals per a qualsevol dels centres universitaris que imparteixen els estudis en CAFE a Catalunya, per aquest motiu els aspirants aptes en les PAP podran sol·licitar l’accés en qualsevol universitat.

Tothom ha de fer les PAP?

No. Queden exempts de fer la prova els esportistes d’alt nivell reconeguts per la Generalitat de Catalunya i per l’Estat recollits en el DOGC i el BOE respectivament.

On i quan es fa les PAP?

Les PAP d’EUSES Salt (UdG) es realitzaran el 18 de juny de 2015 a les instal·lacions esportives municipals de Salt. Les PAP d’EUSES Terres de l’Ebre (URV) es realitzaran el 19 de juny de 2015 a les instal·lacions del centre.

Quines especialitats de Batxillerat són millors per cursar el grau en CAFE?

Les especialitats de Batxillerat que recomanem per accedir als estudis de CAFE són el Batxillerat Científic o el Biosanitari perquè els coneixements impartits en aquestes especialitats es relacionen i serveixen com a base d’algunes assignatures del grau. A més, les assignatures de física, química i biologia que s’imparteixen en aquestes especialitats ponderen 0,2 en les PAU. Tot i així, es pot accedir als estudis de CAFE a través de qualsevol especialitat de batxillerat.

Existeix alguna convalidació pels alumnes procedents de Cicles Formatius de Grau Superior?

Sí. Els alumnes procedents de CFGS poden obtenir la convalidació de les assignatures i els crèdits que s’indiquen a continuació: [web]

Si sóc esportista d’alt nivell, puc compaginar els estudis de CAFE amb la competició?

Si, a la UdG existeix el programa Universitat i Esport que ofereix el suport acadèmic d’un professor o tutor a l’alumnat esportista d’alt nivell o d’alt rendiment que l’ajudarà a resoldre problemes derivats de fer compatible la vida acadèmica i la participació en competicions, concentracions o entrenaments oficials. Per formar part d’aquest programa s’han de complir els requisits esmentats en el següent enllaç: [web]

Puc sol·licitar beca per estudiar a EUSES?

Sí. Pots sol·licitar les beques de caràcter general i de mobilitat que ofereix el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. En el següent enllaç pots consultar la convocatòria del curs passat [web]

Què he de fer per matricular-me en el grau en CAFE?

Per matricular-se en el grau en CAFE cal fer la preinscripció universitària a través del portal accesnet de la Generalitat de Catalunya (https://accesnet.gencat.cat). El període s’inicia generalment a la primera setmana i finalitza a la segona setmana de juny.

I si vull continuar estudiant?

EUSES disposa d’un pla d’estudis específic i adaptat que permet una convalidació de 90 crèdits entre els estudis de Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i el Grau en Fisioteràpia que possibilita la doble titulació en un termini de 5,5 anys.

També, facilita la formació complementària dels estudiants al llarg del període acadèmic a través d’una excel·lent i variada oferta continuada per tal de donar resposta a les necessitats  de formació permanent de nivell superior (cursos monogràfics, cursos d’estiu, seminaris, jornades, etc.)

A més, EUSES ofereix el Màster en Readaptació a l’Activitat Física i la Competició Esportiva, impartit per professionals de primer nivell que pretén donar una formació específica per a l’exercici professional en l’àmbit de la readaptació esportiva postlesió, centrada en el desenvolupament de plans de prevenció, propostes de readaptació per lesions específiques, valoració i control del procés de readaptació.