Actualitat

12 jul.

Fes ja la teva matrícula al Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport a EUSES Terres de l’Ebre

Vas posar en primera opció el Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE) a EUSES Terres de l’Ebre? Doncs, t’informem que aquest dijous 13 de juliols’obrirà el procés de matriculació fins al dimarts 18 de juliol. Sens dubte, si vols dedicar-te professionalment a l’àmbit de l’esport, la millor opció és estudiar el Grau en CAFE a EUSES-URV, la Universitat de la Salut i l’Esport, uns estudis universitaris que t’aportaran una formació teòrica i pràctica d’alt nivell en tots els àmbits directament relacionats amb l’activitat física i l’esport: la docència, l’alt rendiment, la salut i la gestió d’entitats. Així doncs, ara és el moment de fer la teva matrícula. T’indiquem els passos a seguir:

En primer lloc, hauràs d’aportar la documentació acreditativa de la via d’accés a la Universitat (en format paper i digital). És a dir, si has fet les PAU, hauràs d’adjuntar el Pdfo targeta de les PAU; si has estudiat un CFGS, FP-2 o MP-3 hauràs de portar el Certificat oficial on consti la titulació assolida i la nota mitjana o targeta de les PAU de les matèries de la fase específica, si és necessari. Si ja ets titulat universitari, únicament l’original i fotocòpia del títol o del resguard. Altres casos possibles: estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris, hauran d’adjuntar el certificat acadèmic on constin, a més de les assignatures i les qualificacions, les dades d’accés i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat; més grans de 25, 40 o 45 anys, original i còpia de la targeta on consta la qualificació definitiva de la prova o resolució d’admissió a l’estudi; en cas de trasllat, caldrà afegir el comprovant de trasllat d’expedient acadèmic de la universitat d’origen i finalment, els estudiantsd’estatsmembres de la UE hauran de portar la credencial de les PAU emesa per la UNED.

Altres documents requerits són:

  • El Número de compte (IBAN)d’un banc o caixa espanyol per fer la domiciliació bancària (fotocòpia de la llibreta) i el document segellat pel banc, autoritzant la remesa de rebuts.
  • Document acreditatiu amb vigència per matricular-se en una classe de matrícula amb exempció i bonificació de preus. (Exemple: membre d’una família nombrosa, per gaudir de l’exempció o bonificació de preus corresponent hauràs de presentar el títol vigent o el document que justifiqui que està en tràmit de renovació).
  • DNI (original i fotocòpia).
  • Dues fotografies de mida carnet amb el nom escrit al darrere (i escanejada en format jpg).
  • El mateix dia de la matrícula, caldrà fer l’ingrés o transferència.
  • Podeu fer la vostra matrícula presencialment a:

Centre Universitari d’Amposta (EUSES-URV)

C/ Sebastià Joan Arbó núm. 2

(43870) Amposta

 Tria una formació innovadora i de qualitat, estudiant el proper curs acadèmic 2017-2018, el Grau en CAFE a EUSES Terres de l’Ebre. Si has estat assignat en primera preferència, no esperis més i matricula’t del 13 al 18 de juliol.