Actualitat

28 març

Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport d’EUSES-UdG: Una formació holística i de qualitat que aposta pels coneixements i competències transversals

Durant el Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE) de l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES-UdG), obtindràs una formació teòrica i pràctica d’alt nivell relacionada amb els principals àmbits de l’esport: la docència, la salut, l’alt rendiment i la gestió d’entitats i esdeveniments esportius. A més, al Campus de Salt d’EUSES-UdG a banda del Grau en CAFE, també s’imparteix el Grau en Fisioteràpia. Per tant, es tracta d’un entorn universitari, especialitzat en la salut i l’esport que et permetrà assolir competències transversals.

Així doncs, mentre estudiïs el Grau en CAFE a EUSES-UdG, compartiràs coneixements relacionats amb l’àmbit de l’activitat física i de la fisioteràpia. De fet, un important nombre de professors imparteixen classe a ambdós Graus. Això, et permetrà adquirir una visió molt més global, completa i útil a l’hora d’inserir-te en el mercat laboral. I no solament una bona part de l’equip docent és comú a aquestes titulacions; sinó que, també ho són les eines, metodologies i maquinària emprada, durant l’aprenentatge.

D’altra banda, al Campus de Salt, els alumnes d’ambdues titulacions, també tenen l’oportunitat de participar en projectes assistencials, posant en pràctica el ‘learning by doing’, és a dir, el fet de treballar amb pacients reals. Dos exemples: el projecte assistencial, encapçalat pel professor Eloi Arias, Coordinador de la Unitat de Rehabilitació Cardíaca de l’Institut d’Assistència Sanitària, durant el qual, els alumnes tenen l’oportunitat de treballar amb pacients que potencialment poden desenvolupar una cardiopatia. Precisament, la intervenció dels estudiants se centra en prescriure la pràctica de l’exercici físic i una nutrició més saludable per controlar aquests factors de risc. L’altre és el PEHC (Physical Education Health and Children), consistent en el mesurament de diferents variables per avaluar la competència motriu en infants de 8 anys, en el qual, intervenen alumnes voluntaris de tercer i quart de CAFE i Fisioteràpia.

Sens dubte, la relació entre l’esport i la salut és molt estreta. Per això, els centres de pràctiques també són compartits. És a dir, els alumnes del Grau en CAFE i de Fisioteràpia poden escollir realitzar el seu pràcticum a reconegudes entitats esportives i de la salut, a institucions públiques, empreses, centres de salut i organitzacions sense ànim de lucre.

Finalment, quant a les sortides laborals cal assenyalar que són complementàries. Un exemple és l’àmbit de la readaptació esportiva, en el qual, es dissenyen les pautes a seguir per evitar les lesions dels esportistes. També, cal afegir que tant els graduats en CAFE com en Fisioteràpia poden dedicar-se a la docència i a la gestió de centres esportius o de salut (hospitals, mútues, centres de rehabilitació o residències).

En definitiva, el vincle entre la salut i l’esport és tan significatiu al Campus de Salt que fins i tot, molts alumnes decideixen estudiar la doble titulació de CAFE i Fisioteràpia, un grau que aposta per la simultaneïtat d’estudis en dos àmbits tan interrelacionats. L’objectiu del qual és formar professionals que contribueixin al manteniment i a la millora de la salut, el benestar i la qualitat de vida de les persones.

Aposta pel teu futur i estudia el Grau en CAFE a EUSES-UdG, la formació més completa en l’àmbit de l’esport, incorporant coneixements transversals de l’àmbit de la salut. No esperis més i inscriu-te a les properes Jornades de Portes Obertes del 8 d’abril i 20 de maig.