Actualitat

21 des.

Grau en Fisioteràpia d’EUSES Terres de l’Ebre: uns estudis especialitzats amb un ampli ventall de sortides professionals

Els estudis en Fisioteràpia són els que compten amb un major nivell d’inserció laboral en la branca de salut, actualment se situa en el *98,2%. Per tant, si decideixes estudiar el Grau en Fisioteràpia a EUSES Terres de l’Ebre, la Universitat de la Salut i l’Esport, et convertiràs en un professional amb una sòlida base per exercir la professió amb plenes garanties en camps tan diversos com:

  • L’àmbit sanitari. Els graduats i graduades en Fisioteràpia poden desenvolupar la seva professió, treballant en mútues, hospitals, centres de rehabilitació, d’atenció primària, residències geriàtriques, etc.; especialitzant-se en diverses branques de la medicina com: la traumatologia; la pediatria; les afeccions cardiorespiratòries; l’ergonomia; la neurologia; l’uro-ginecologia, la reumatologia, entre altres.
  • L’àmbit sociosanitari. El fisioterapeuta és una figura imprescindible en un centre d’atenció sociosanitària; doncs, s’encarrega d’atendre a la gent gran a les residències o centres de dia, avaluant el seu estat físic, tractant individual i col·lectivament les patologies, ja sigui, per la seva rehabilitació o per tractaments pal·liatius, seguint l’avaluació del procés patològic, participant en campanyes de promoció d’hàbits saludables, entre altres tasques.
  • La docència. El desenvolupament professional acadèmic ha esdevingut en l’actualitat, un focus de gran interès en el món de la fisioteràpia. Podràs exercir com a professor a les universitats públiques i privades, formant part de l’equip docent universitari, així com, en l’ensenyament secundari i formació professional (FP, FPO). Dins l’àmbit educatiu, també podràs treballar en formacions i cursos no reglats o en col·legis d’educació especial.
  • La innovació tecnològica. Assoliràs els coneixements necessaris per desenvolupar-te professionalment en l’àmbit de l’aplicació tecnològica i l’e-health al camp de la fisioteràpia. Un sector innovador, en potència i amb un ampli espectre de desenvolupament en la nostra societat, ja que, uneix aspectes tan rellevants com l’atenció sanitària i les noves eines de la salut 2.0 com els Serious Games o la gamificació. 
  • L’àmbit esportiu i lúdic. Cada vegada és més habitual veure la figura del fisioterapeuta en esdeveniments esportius i d’oci. En aquest sentit, cal destacar que un gran nombre de gimnasos, entitats i clubs esportius compten amb aquest tipus de professionals; doncs, són especialistes en la readaptació i la rehabilitació d’esportistes. D’altra banda, en l’àmbit lúdic i de lleure, també cal destacar la presència d’aquests professionals, per exemple, en programes d’hidroteràpia a la piscina, balnearis, Spa’s o a hotels amb activitats similars, entre altres. 
  • Emprenedoria. Podràs exercir com a professional autònom, treballant en el teu propi centre de rehabilitació o bé, integrant-te en equips multidisciplinaris, és a dir, en clíniques, centres d’atenció primària, hospitals o mútues.

Dedica’t amb plenes garanties a una professió amb molt de futur; estudiant el Grau en Fisioteràpia a EUSES Terres de l’Ebre.

*Dades relatives a l’última enquesta triennal de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).