El Grau en Fisioteràpia Internacional, de l’Escola de Noves Tecnologies Interactives centre adscrit a la Universitat de Barcelona (ENTI-UB) i de l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport – centre adscrit a la Universitat de Girona (EUSES-UdG), és la primera titulació en anglès especialitzada en fisioteràpia i salut, orientada a l’aprenentatge dels diferents aspectes d’aquest camp com: la valoració, el diagnòstic, el disseny i el desenvolupament de tractaments; aprofitant la sinergia entre ENTI-UB i EUSES-UdG.

El Grau en Fisioteràpia Internacional t’aportarà una formació dinàmica, orientada al món professional amb un doble valor afegit: l’aplicació de les noves tecnologies i la formacióespecífica en llengua anglesa. Aquest darrer aspecte et dotarà d’un perfil professional molt competitiu, facilitant el teu networking internacional i millorant el teu accés al mercat laboraltant nacional com europeu.

Precisament, gràcies a la presència d’ENTI-UB en aquest Grau, com alumne et nodriràs de l’experiència d’una formació universitària pionera en noves tecnologies: coneixeràs els darrers avanços tecnològics aplicats a la fisioteràpia, desenvoluparàs eines de valoració des de la fisioteràpia; i fins i tot, la possibilitat de treballar en la creació de noves aplicacions tecnològiques com apps mòbils o software aplicat a la fisioteràpia. Sens dubte, actualment, el coneixement de les TIC és un requisit imprescindible per esdevenir un bon fisioterapeuta.

Al llarg d’aquests estudis, coneixeràs a fons l’anomenat e-health aplicat a l’àmbit de la salut. Sens dubte, les noves tecnologies són essencials per convertir els sistemes de salut actuals en més eficients i sostenibles. Per aquest motiu, aquesta titulació se centra en les TIC sanitàries.

D’altra banda, també cal destacar que durant aquest Grau comptaràs amb un equip docent de qualitat amb una àmplia experiència professional. Tot plegat et donarà les claus per convertir-te en un nou professional amb caràcter internacional, amb capacitat d’afegir qualitat al servei assistencial i crear nous recursos.

Finalment, altre aspecte molt positiu d’aquest Grau és l’aprenentatge teòric-pràctic. Des d’un primer moment, tindràs l’oportunitat de posar en pràctica els coneixements teòrics; doncs, aquesta titulació disposa de convenis de pràctiques a centres distribuïts per tota Catalunya i França. També, podràs  accedir a múltiples programes d’intercanvi internacional, així com, a la posterior ampliació i continuació d’estudis de postgrau a altres països.

Si vols ampliar la informació sobre el Grau en Fisioteràpia Internacional, una formació 100% en anglès que incorpora els darrers avanços tecnològics aplicats a la fisioteràpia i amb vocació internacional, consulta tota la informació en aquest enllaç.