Actualitat

20 des.

La professora d’EUSES-URV, Reyes Beltrán va participar en les Jornades internacionals de recerca en Activitat Física i Salut de la Universitat de Castella-La Manxa (UCLM)

Els dies 13 i 14 de desembre es van celebrar les prestigioses Jornades internacionals de recerca en Activitat Física i Salut, organitzades per la Universitat de Castella-La Manxa (UCLM). La professora d’EUSES-URV, Reyes Beltrán va participar en aquest certamen amb una ponència, titulada: ‘Cardiorespiratory fitness association with circulating BDNF in adolescents’, la qual ha comptat amb la col·laboració de l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport Terres de l’Ebre i del Grup de Recerca LIFE, Departament d’Educació, Universitat Jaume I (Castelló de la Plana).

Durant la seva intervenció, la Dra. Beltrán, professora del Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE) i del Grau en Fisioteràpia a EUSES-URV, va assenyalar que el factor neurotròfic derivat del cervell, conegut en anglès com Brain-derived Neurotrophic Factor (BDNF) exerceix importants funcions beneficioses en la cognició i la salut metabòlica. Tal com mostra aquest estudi, s’ha demostrat que les concentracions perifèriques de BDNF augmenten després de l’exercici aeròbic. No obstant això, la investigació sobre la relació entre la Cardiorespiratory Fitness (IRC), és a dir, entre l’aptitud cardiorespiratòria i el BDNF en adults i adolescents sans, encara és escassa i controvertida. Per això, l’objectiu d’aquest estudi va ser analitzar la relació entre els nivells d’IRC i BDNF en adolescents sans.

Com a conclusió, la Dra. Reyes Beltrán va destacar que el present estudi mostra que hi ha una relació positiva entre les variables CRF i BDNF en adolescents en repòs. Això podria ser un mecanisme explicatiu dels beneficis del CRF en la salut i la cognició en aquesta franja d’edat. No obstant això, de moment, no es poden extreure dades definitives, ja que, es necessiten més estudis per ampliar els resultats.