Actualitat

El document “Les receptes saludables de carmanyola de la GG”, realitzat per l’alumna del Cicle Formatiu de Grau Superior de Dietètica Joana Sardá ha estat presentat aquesta setmana passada a la seu de la Delegació del Govern de la Generalitat a Girona. Aquest document és un recull de receptes saludables per a carmanyoles proposades per els propis treballadors de la Delegació de Govern tenint en compte aspectes tals com els productes de proximitat i de temporada. Conjuntament a aquesta proposta, també s’han elaborat unes estovalles amb recomanacions bàsiques d’alimentació saludable amb l’objectiu que el seu ús promogui la conscienciació de certs hàbits de salut en l’alimentació.