Actualitat

17 oct.

L’assignatura Jocs i habilitats motrius bàsiques del Grau en CAFE d’EUSES-UdG

El joc motor és un mitjà excel·lent per afavorir el desenvolupament de les habilitats motrius. Els alumnes del Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport reben una formació per tal de conèixer la incidència del joc en les etapes de desenvolupament motriu.

L’assignatura ‘Jocs i habilitats motrius bàsiques’ del Grau en CAFE s’imparteix a primer curs i s’estructura al voltant del joc motor com a eina d’intervenció per al desenvolupament i millora de la motricitat, reflexionant sobre els aspectes didàctics que el condicionen i aprofundint en l’anàlisi de la seva lògica interna. Aquest nivell de profunditat permet a l’alumne disposar d’un ampli coneixement sobre els jocs, per tal de dissenyar i dur a terme sessions amb nens i/o pacients.

En les sessions es repassa la definició, característiques i tipologies de jocs, s’estudia la motricitat humana en les primeres etapes i s’avalua com el joc motor pot impactar a la motricitat des d’una perspectiva educativa. Així doncs, els alumnes treballen exemples de jocs de cooperació, d’oposició i mixtes, que incorporen elements de les altres dues tipologies. Per últim, també s’estudia la gamificació, una eina molt important per tal d’afavorir la participació i implicació de l’alumnat.

Aquesta assignatura es podria englobar dins la branca de docència, ja que molts dels seus coneixements i aplicacions tenen a veure amb la posterior aplicació de la teoria en una hipotètica classe. Al següent enllaç podreu veure les sortides laborals relacionades amb aquesta branca.

L’assignatura està impartida per la professora Raquel Font. Si voleu veure com és el dia a dia d’un docent d’EUSES-UdG, us animem que mireu el següent vídeo, que segueix a la professora durant 24 hores per entendre la seva metodologia i com incorpora l’esport a la seva vida.