Actualitat

A EUSES creiem que la millor manera de què els alumnes guanyin confiança i experiència en el disseny i desenvolupament de tractaments fisioterapèutics és complementant els ensenyaments teòrics amb una gran dosis de pràctica. Seguint aquesta filosofia, avui us presentem el Servei d’Atenció Clínica (SAC) que es porta a terme al Campus de Terres de l’Ebre, on els mateixos estudiants són els encarregats de planificar i aplicar tractaments a persones amb risc d’exclusió social.

“Les tres característiques bàsiques dels pacients és que tinguin pocs recursos econòmics, cap servei sanitari i amb limitacions de la funcionalitat” explica Tània Perales, professora del Grau en Fisioteràpia d’EUSES-URV i una de les coordinadores del projecte, conjuntament amb Jordi Castellano.

Sota la seva supervisió d’aquests dos professors, els alumnes són els qui entrevisten als pacients, planifiquen els tractaments, pensen exercicis específics per cada patologia i fan una valoració final.

“El benefici més gran pels alumnes és tenir un pacient com si fos una consulta privada” explica Jordi Castellano. “Poden veure l’evolució molt clara i els pacients ho agraeixen moltíssim, tant psicològicament com físicament”.

En el següent vídeo podeu veure com funciona el SAC, escoltar els testimonis dels professors i els alumnes així com la valoració dels pacients, que finalment són els més beneficiats del servei.