Actualitat

Organitzada per Klassmark, aquest diumenge ha tingut lloc la prova ciclista Aixa Girona, amb un recorregut de 175 quilòmetres i un desnivell positiu de 2.750 metres i amb la pujada als colls de Nafré o de Condreu com a punts àlgids. L’Escola Universitària de la Salut i l’Esport ha col·laborat amb la recuperació dels ciclistes en una zona habilitada al pavelló de Sant Gregori, el lloc d’arribada. Sota la supervisió del membre d’EUSES Alumni Sebastián Fidalgo, que també dirigeix el Centre Cenit (centre de practiques d’EUSES), els estudiants que han realitzat massatges i estiraments als ciclistes han estat Esefanía Pérez, Mathilde Marte, Pierre-Antoine Squive, Inés Esperon, Maxime Malorgue, Angelo Gaudy, Maxime Guilvard, Oriol Colomer, Maxine Camer i Léa Fresnedo.