Actualitat

Granada ha acollit recentment la 15a edició del Congrés Internacional de l’Associació Espanyola d’Investigació Social Aplicada a l’Esport (AEISAD), que enguany tenia com a tema principal “La pràctica esportiva en el procés vital. Estat de la qüestió i reptes de futur”. L’Escola Universitària de la Salut i l’Esport hi va estar representada per Adrià Martín, director del Grau en CAFE i membre de la Junta Directiva de l’AEISAD; Aracel·li González, professora del Grau en CAFE i Sergio Berenguel, titulat en CAFE a EUSES promoció 2014-2018, que presentava el seu TFG tutoritzat per Adrià Martín.
Adrià Martín va presentar la comunicació “Avaluació de les polítiques d’esport adaptat d’alt nivell a Espanya” i també va intervenir en una taula rodona moderada per Pedro Lizaur (v icedegà de la Facultat de ciències de l’Esport de la Universidad de Granada) on es va tractar el tema “Professió, regulació i ordenació de les Professions de l’Esport” que també va comptar amb els ponents Antonio Campos (Consell Superior d’Esports), Vicente Gambau (President del COLEF Espanya) i Ignacio Jiménez (director de la Càtedra del Dret de l’Esport de la Universitat de Granada).
La professora Aracel·li González va presentar dues comunicacions. “Actors associats a la pràctica de l’activitat física, l’autoconcepte físic i la salut percebuda en una mostra d’estudiants universitaris” i també “PEHC (Physical Education Health and Children): un projecte educatiu comunitari per prevenir l’obesitat infantil”.
Per la seva part, el graduat en CAFE Sergio Berengel va presentar la comunicació: “Impacte socioeconòmic de l’ascens a primera divisió del Girona FC a la ciutat de Girona”.
En aquest enllaç es pot consultar el llibre d’abstracs del congrés.