Actualitat

L’Escola Universitària de la Salut i l’Esport ha destinat una quarantena d’alumnes del Grau en Fisioteràpia en la Zurich Marató de Barcelona, que s’ha celebrat aquest diumenge amb una participació superior als 17.000 esportistes. Els estudiants, tant del Campus de Salt com de Physiotherapy Barcelona, han estat supervisats per la fisioterapeuta d’EUSES Alumni Amanda Ràfols.

La col·laboració d’EUSES amb la Marató ha estat des de dues perspectives. Setze alumnes hi han participat activament (deu han començat la cursa des del quilòmetre 10 i sis més ho han fet a partir del quilòmetre 25) pendents que en qualsevol moment de la cursa algun participant necessités els seus serveis per una lesió o qualsevol altre contratemps. Els estudiants “runners” han estat Sandy Da Mota, Lucile Dupin, Léa Gaila, Clément Corbarieu, Pierre Marcon, Margaux Vigie, Morjiane Szynal, Baptiste Simon, Juliane Corro i Pauline Monteleone (tots aquests des del quilòmetre 10), Nicolas Pasquié, Lina Rahou, Jessica Ravet, Leila Vion, Sonia Ouchbakou i Marie Bonafé (des del quilòmetre 25).

La resta d’estudiants d’EUSES s’han situat en un punt fix i allà han realitzat les actuacions que els esportistes necessitaven. La feina dels que s’han situat a meitat de la cursa (quilòmetres 25, 30 i 38) han estat bàsicament massatges i estiraments per facilitar que els participants que patien rampes i sobrecàrregues musculars poguessin reprendre i acabar la marató. La resta s’ha situat ja en la zona de recuperació habilitada al final de la prova per ajudar a la recuperació muscular dels esportistes que van completar els 42 quilòmetres. Els 25 alumnes d’EUSES i de Physiotherapy que han realitzat aquestes actuacions han estat Louis Dieudonné, Soléne Le Dret, Victor Dupont, Lucas Scappe, Maximilien Martocq, thomas Vergnes, Lucas llenas, Julie Grondin, Núria Aguado, Jean Webb Naguit, Daniel Martz, Josseline Nelson, Melissa Bashir, Marco Saltelli, Dorian Cotta, Cloé Brogniet, Alejandro Revilla, Valentin Fanjoux, Fabien Mansuy, Maria Judez, Esther Bos, Maria Mosteiro, Frédéric Duran, Florian Charret i Jean-François Venet.