Actualitat

8 març

L’Escola Universitària de la Salut i l’Esport engega una nova edició del Servei d’Actuació Clínica (SAC) dirigida als avis del Centre de Recursos de la Gent Gran de Salt

L’Escola Universitària de la Salut i l’Esport ha donat el tret de sortida a una nova edició del Servei d’Actuació Clínica (SAC) on els alumnes de segon curs del Grau en Fisioteràpia d’EUSES (uns 180) portaran a terme durant els mesos de març, abril i maig un tractament i seguiment de fisioteràpia de forma gratuïta a una norantena d’avis del Centre de Recursos de la Gent Gran de Salt. Els pacients han estat distribuïts en quatre grups (hi ha dos torns els dimarts i dos més els dijous) i es calcula que en les aules 11, 12 i 13 del centre universitari, que és on es realitzarà el Servei d’Actuació Clínica, es faran més de 2.000 actuacions de fisioteràpia.

El SAC es desenvolupa dins el marc de l’assignatura d’Aplicació d’Agents Físics gestionada per la professora de l’EUSES Aida Cadellans i amb la col·laboració dels professors Pere Iglesias, Miquel Puig, Prudence Morgan-Wood i Mercè Sala. Aquesta assignatura té per objectiu dotar a l’estudiant dels coneixements teòrics i pràctics dels tractaments de fisioteràpia mitjançant agents físics com ara la termoteràpia o la electroteràpia.

Dins les sessions,  els alumnes, supervisats pels professors, tenen la possibilitat de posar en pràctica, no només els continguts que es van assolint dins l’assignatura, sinó també els coneixements adquirits en assignatures anteriors com ara Valoració en Fisioteràpia (1er) , Fonaments en Fisioteràpia (1er), Anatomia (1er), Fisiologia (1er) o Massoteràpia (primer semestre 2on) o les que estan cursant de forma paral·lela com Cinesiteràpia, Cadenes Musculars o Teràpia Manual.

Abans de formalitzar la inscripció a les SAC, els pacients han d’omplir un formulari disponible al Centre de Recursos i dissenyat per l’equip de fisioterapeutes que forma part del professorat de l’assignatura, que serveix com a triatge per tal de garantir les necessitats assistencials que l’alumnat pot oferir dins dels tractaments de fisioteràpia, en relació al motiu de consulta que el pacient manifesti i el seu estat de salut general.

Durant la primera setmana, els alumnes hauran de dissenyar la Història clínica i realitzar les proves de Valoració en fisioteràpia per tal de marcar els objectius del tractament i dissenyar un pla d’intervenció que es posarà en pràctica durant les següents sessions.

Durant el transcurs de les sessions els alumnes prendran un registre evolutiu de l’estat del pacient que permetrà comparar l’estat final del pacient a l’última sessió amb l’estat inicial.