Actualitat

14 nov.

L’especialització i la personalització caracteritzen el Grau en Fisioteràpia d’EUSES Terres de l’Ebre, la Universitat de la Salut i l’Esport

L’itinerari formatiu del Grau en Fisioteràpia d’EUSES Terres de l’Ebre, la Universitat de la Salut i l’Esport, aposta per l’especialització i la personalització dels estudis, adaptant-se a cada alumne. Al llarg d’aquesta titulació assoliràs una formació específica en àrees essencials de la salut com: la traumatologia, la reumatologia, la pediatria, la neurologia, l’esport, la fisioteràpia comunitària, la gestió i direcció de centres de fisioteràpia, entre altres.

Per tant, adquiriràs una sòlida base científica, aprendràs a atendre els pacients de forma preventiva, abordaràs el tractament de lesions i patologies associades fonamentalment als moviments, la funcionalitat i la reincorporació a les seves activitats del dia a dia. A més, gràcies a l’aplicació del ‘learning by doing’, podràs implementar tots els coneixements teòrics a la pràctica, treballant amb casos reals. Un exemple: el projecte del Servei d’Actuació Clínica (SAC), durant el qual, els alumnes de 4t curs, tutoritzats pels professors i fisioterapeutes, Jordi Castellano i Tània Perales, van realitzar pràctiques amb 16 pacients reals.

D’altra banda, durant aquests estudis s’afavoreix el tracte personal entre el professor i l’estudiant, en un clima de diàleg i participació que incentivarà la teva capacitat creadora i estimularà el teu esperit crític. Mentre estudiïs al Seminari de Tortosa, comptaràs amb un seguiment i assessorament personalitzat a càrrec d’un professorat altament qualificat i vinculat professionalment a la fisioteràpia. En tot moment, s’estableix una molt bona comunicació entre el professorat i l’alumnat, facilitant una major interacció entre ells. En aquest ambient de confiança, els estudiants s’animen a plantejar tot tipus de qüestions i inquietuds amb naturalitat. Tot plegat, permet als docents conèixer-los amb més profunditat, apostant per itineraris formatius adaptats a cada alumne. A més, en moltes ocasions, les bones relacions entre ells continuen mantenint-se. De fet, alguns dels graduats col·laboren amb els seus antics docents en tesis doctorals o treballs de recerca.

Al llarg del Grau en Fisioteràpia, també es fomenta la formació complementària com una eina educativa per ampliar i actualitzar els continguts relacionats amb l’àmbit de la salut, incorporant aspectes relacionats amb les noves tecnologies o l’e-health. Així doncs, podràs assistir a jornades, seminaris i cursos, desenvolupats per experts dels diferents àmbits de la salut. A més, de cara a incentivar la teva emprenedoria, també podràs participar en projectes d’investigació o de creació d’empreses.

EUSES Terres de l’Ebre aposta per l’especialització i la personalització per formar amb plenes garanties els futurs fisioterapeutes. Tria qualitat acadèmica i innovació, estudiant el Grau en Fisioteràpia a EUSES-URV, la Universitat de la Salut i l’Esport.