Actualitat

26 set.

L’esport a Catalunya: un sector en creixement

Segons dades del Pacte Nacional de l’Activitat Física i l’Esport: aquest sector representa el 2% del PIB i el 3,2% de l’ocupació de Catalunya

Recentment, s’ha signat el Pacte Nacional de l’Activitat Física i l’Esport, l’embrió de la futura Llei Catalana de l’Esport. Els seus tres principals objectius són: convertir l’esport i l’activitat física en el quart pilar de l’estat del benestar; la simplificació i actualització legislativa i un finançament sostenible en el sector esportiu, amb un marc estable i clar en la col·laboració entre l’àmbit públic i el privat. Un pacte del tot necessari, tenint en compte que l’esport a Catalunya és un àmbit amb un molt bon estat de salut i àmplies perspectives de creixement, tal com demostren les següents dades:

Actualment, a Catalunya hi ha tres milions de persones que practiquen esport; 18.764 entitats i clubs esportius; 73 federacions; 45 consells esportius; més de 630.000 llicències d’esport federat; 450.000 nens i nenes que participen en programes d’esport escolar; 40.644 espais esportius i instal·lacions; 10 centres de tecnificació i alt rendiment esportiu, pioners en la formació d’esportistes, i un laboratori de control antidopatge reconegut mundialment; 95.000 persones que treballen en aquest sector i que representen el 2% del PIB i el 3,2% de l’ocupació de Catalunya.

En aquest context, aquest Pacte planteja tota una sèrie de mesures aplicables en cinc àmbits transversals:

  • Àmbit de l’Activitat Física. L’objectiu és fomentar la pràctica d’activitat física continuada dins del sistema sanitari; promoure la creació d’equips interdisciplinaris amb la presència de metges/esses, infermers/eres, madrones, fisioterapeutes i llicenciats/ades o graduats/ades en CAFE (Ciències de l’Activitat Física i l’Esport), que col·laborin com a agents d’informació en el foment i pràctica d’hàbits saludables als Centres d’Atenció Primària i als Centres de Serveis Socials.
  • Àmbit del Coneixement. Principalment, es tracta d’incrementar les hores lectives d’educació física a les etapes de l’educació primària, secundària obligatòria, postobligatòria i educació superior, així com, també augmentar-les en les escoles d’educació especial. També es promourà l’obligatorietat de l’assignatura d’Educació Física a segon de batxillerat.
  • Àmbit del Rendiment: Detecció, tecnificació i alt nivell. Es treballarà per assolir la formació d’excel·lència dels professionals, tècnics i investigadors de l’activitat física i l’esport, adaptant el seu perfil a les seves funcions i a les diferents tipologies de pràctica: educació, manteniment, rendiment i lleure.

Les propostes concretes d’acció que es plantegen en aquests dos darrers àmbits són: promoure activitats físiques i esportives dirigides i dinamitzades per professionals qualificats de l’activitat física i l’esport com els graduats/ades en CAFE; orientar la formació dels professionals de l’activitat física i l’esport en edat escolar envers un perfil eminentment educatiu; potenciar les trobades entre mestres i professors d’educació física, per posar en comú coneixements i compartir experiències, com a procés de millora contínua; promoure i facilitar el reciclatge i actualització permanent dels professionals de l’activitat física i l’esport; en aquest sentit, cal actualitzar els continguts de la seva formació, per tal que recullin i incorporin les noves tendències esportives.

D’altra banda, també es vol promoure l’increment i la millora de la formació de professionals i tècnics especialistes en col·lectius amb necessitats especials amb propostes concretes d’acció com: incrementar els continguts formatius sobre l’esport i la diversitat funcional pensant en les persones amb necessitats especials; garantir el compliment dels currículums formatius establerts i que tot el professorat en l’àmbit dels col·lectius amb necessitats especials tingui formació específica. 

Finalment, en l’àmbit de l’economia i la governança, també es vol millorar l’organització, la planificació i el finançament de l’esport: potenciant l’emprenedoria, dinamitzant econòmicament el territori, mitjançant el foment de petites i mitjanes empreses del sector esportiu i creant una imatge de marca que identifiqui Catalunya com una destinació de turisme esportiu de primer nivell.

Sens dubte, l’esport és un àmbit amb òptimes perspectives de creixement. Per tant, estudiar el Grau en CAFE a EUSES, la Universitat de la Salut i l’Esport et garanteix un futur ple d’oportunitats. Matricula’t!

En aquest enllaç, pots consultar la versió resumida del Pacte Nacional de l’Activitat Física i l’Esport.