Actualitat

2 gen.

L’esport com a eina d’inclusió social, una sortida professional de futur pels graduats/des en CAFE a EUSES, la Universitat de la Salut i l’Esport

Un altre dels àmbits professionals dels graduats i graduades en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE) a EUSES, la Universitat de la Salut i l’Esport, és el l’activitat física i esportiva com a eina d’intervenció social. És a dir, el treball amb col·lectius específics: joves en risc d’exclusió social, persones amb discapacitats o gent gran.

Sens dubte, l’activitat física, influeix directament en el desenvolupament físic i motor de qui la practica, però a més genera beneficis relacionats amb l’àmbit social, repercutint en l’adaptació de les persones al seu entorn, generant una població saludable i activa, i potenciant els valors de responsabilitat personal i col·lectiva en el desenvolupament social, a través de diferents esports i jocs esportius.

Des de l’aula, el professorat d’educació física pot garantir la inclusió de joves amb risc d’exclusió social o alumnes amb discapacitats, a través de la posada en pràctica activitats d’educació inclusiva. A més, el constant desenvolupament en el camp dels esports adaptats, ha possibilitat visualitzar i posar en pràctica diferents estratègies d’integració a l’aula per a les persones amb discapacitat. Un exemple a EUSES és el projecte Crea Xarxa, que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones que tenen alguna discapacitat mitjançant l’activitat física i l’esport.

En el marc d’aquest projecte i implementat la filosofia “learning by doing”, els alumnes de les assignatures de Recreació, oci i turisme de 4rt, Activitat física per a persones amb alguna discapacitat de 3r i Habilitats motrius bàsiques de 1r del grau en CAFE van organitzar una jornada esportiva per a més de 350 infants d’11 escoles diferents de Girona i rodalies. Durant un matí els nens i nenes van poder jugar a les activitats que els alumnes de CAFE havien preparat per a ells, que incloïen múltiples esports adaptats com el bàsquet en cadira de rodes, circuits adaptats o judo amb els ulls embenats.

Però a més, com a docents o professionals de l’esport no hem d’oblidar-nos d’utilitzar estratègies educatives que fomentin la participació i implicació de tot l’alumnat. Fomentant la cooperació entre l’alumnat; modificant, si cal, les regles i normatives dels esports i jocs esportius proposats a classe, tenint en compte d’aquesta manera tota la diversitat present en la nostra aula; a més, de fomentar actituds positives cap a la diversitat i les diferents capacitats físiques de companys i companyes.

En aquest context, cal destacar altre àmbit específic amb el qual podràs treballar: la gent gran. Com a graduat en CAFE treballaràs amb aquest sector de la població, dissenyant programes específics per a ells i conscienciant-los de la importància de la pràctica de l’esport per disminuir els efectes de l’envelliment, i millorar la seva mobilitat, ja que, un dels factors característics de la vellesa és, precisament, la disminució de l’activitat física i la manca de moviment.

Finalment, cal destacar que en els darrers anys, el nombre d’iniciatives d’inclusió social, a través del desenvolupament d’activitats esportives ha crescut notablement, convertint-se en una línia de futur en el treball amb col·lectius socialment exclosos. Més enllà de l’àmbit escolar, la posada en marxa d’iniciatives d’inclusió social centrades en l’activitat física i esportiva és un dels grans camps, des dels quals, treballar la inclusió social i educativa. Per tant, es tracta d’un àmbit professional emergent amb molt bones perspectives de futur.

Si vols treballar amb col·lectius específics i fomentar la seva integració social a través de l’esport; estudia el Grau en CAFE a EUSES, la Universitat de la Salut i l’Esport.