Recollida de dades a través de formularis de contacte

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades de caràcter personal que ens faciliti de forma voluntària a través del qualsevol dels nostres formularis de contacte, seran incorporades a un fitxer del qual és titular ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE LA SALUT I L’ESPORT, CIF B17568023 (en endavant, EUSES) inscrit al Registre General de l’Agencia Española de Protección de Datos, que té per finalitat gestionar i donar resposta a la petició explícita que cada usuari manifesti a través de qualsevol dels formularis de contacte habilitats a la pàgina web www.euses.cat

 

Formulari d’inscripció i registre d’alumnes

A través del formulari habilitat a l’efecte, els exalumnes d’EUSES, de forma voluntària,  poden procedir al registre o inscripció a  la secció “Alumni”.

Per a que el registre o inscripció es consideri complert, s’hauran de facilitar les dades personals que es requereixin en cada moment així com acceptar de forma explícita les presents clàusules de la política de privacitat.

El consentiment s’entén a tots els efectes atorgat, de manera inequívoca, marcant la corresponent casella continguda al formulari de registre d’Usuari, abans de l’enviament de les dades personals a través del formulari.

EUSES utilitzarà les dades subministrades per a gestionar l’alta de l’exalumne com a usuari, informar dels cursos, novetats, informacions d’interès, productes o serveis d’EUSES, donar a conèixer a l’exalumne la informació que aquest sol·liciti i transmetre la informació que pogués considerar d’interès a través del compte de correu que ens ha facilitat.

Informació a l’usuari

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades de caràcter personal recollides a través del formulari d’inscripció i registre dels exalumnes són emmagatzemades en una base de dades propietat de EUSES, inscrita al Registre General de l’Agencia Española de Protección de Datos, un fitxer segur i d’accés restringit. EUSES es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat.

Per a garantir una bona gestió, EUSES es pot trobar obligat a facilitar determinades dades dels seus usuaris (nom, adreça, telèfon, correu electrònic, etc.) a altres empreses o organitzacions col·laboradores. En tots els casos les dades que es faciliten són les estrictament necessàries per a l’activitat concreta que s’hagi de realitzar. Vostè autoritza expressament la cessió de les seves dades de caràcter personal per a aquesta finalitat si fos necessari per a la correcta gestió interna.

 

Exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Els usuaris i/o exalumnes d’ EUSES, podran en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a través del nostre correu electrònic  info@euses.cat

 

Enviament de comunicacions en format electrònic

L’usuari  registrat, o l’exalumne que sol•liciti la seva alta a través del formulari de contacte existent al lloc web www.euses.cat , atorga el seu consentiment i accepta que EUSES li remeti comunicacions informatives o comercials per mitjans electrònics, relatives al seu sector d’activitat i que pugui considerar del seu interès així com comunicacions relatives als productes o serveis de terceres empreses pertanyents als sectors educatius i que EUSES pugui considerar de l’interès de l’usuari.

 

L’usuari pot negar-se lliurement al fet que els tractaments continguts en aquesta clàusula es duguin a terme, donant-se de baixa de forma automàtica de les comunicacions que no siguin del seu interès o marcant la corresponent casella continguda al formulari de registre d’Usuari, abans de l’enviament de les dades personals a través del formulari.

 

Comunicacions de dades efectuades pel propi Usuari

Abans de facilitar dades personals relatives a terceres persones, l’Usuari o exalumne haurà d’obtenir el seu previ i exprés consentiment, havent informat dels termes continguts en aquesta Política de privacitat.

L’Usuari i/o exalumne s’obliga a mantenir indemne a EUSES davant qualsevol possible reclamació, multa o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari i/o exalumne del deure descrit en aquest apartat.