Sr. Rafel Magrinyà Vinyes

Llicenciat en Educació Física, Màster en Alt Rendiment Esportiu i Tècnic Esportiu Superior en Futbol. Abans d’incorporar-se a EUSES treballava de funcionari a la Representació Territorial de la Secretaria General de l’Esport a Tarragona. Tot i ser aquesta la seva principal ocupació, des de la finalització dels seus estudis universitaris va procurar desenvolupar-se professionalment en el món del futbol. Fruit d’aquesta inquietud ha treballat en diferents clubs com a tècnic essent els més destacats el Club Gimnàstic de Tarragona i el FC Barcelona.
Conferenciant en diferents cursos, va col·laborar en la redacció del manual següent:

Escoda, J.; Segura, J.; Vicente, E. (Eds.) (1999): Mètodes d’entrenament per a joves futbolistes. Lleida: Escola Territorial Catalana d’Entrenadors de Futbol i INEFC Lleida.