Professors – CENTRE GARBÍ

Cicles Formatius

Tècnic Mitjà en Emergències Sanitàries

Professor Assignatura
Martí Murillo M1:Manteniment mecànic preventiu del vehicle
Joaquim Llorella M2:Logística sanitària en emergències
Elena Gil M3:Dotació sanitària del vehicle
Elena Gil M4:Assistència sanitària inicial en situacions d’emergència
Yolanda Morales M5:Assistència sanitària especial en situacions d’emergència
Josep Ferrés M6:Evacuació i trasllat de pacients
Jordi Frau M7:Suport psicològic en situacions d’emergència
Joan Camps M8:Plans d’emergència i dispositius de risc previsibles
Joaquim Llorella M9:Teleemergències
Yolanda Morales M10:Anatomofisiologia i patologia bàsiques
José Manuel Lafuente M11:Formació i orientació laboral
José Manuel Lafuente M12:Empresa i iniciativa emprenedora
Afra Masià M13:Anglès tècnic
Josep Ferrés M14:Síntesi
Joaquim Llorella/Sandra Clapera M15:Formació en centres de treball (Pràctiques)

Tècnic Superior en Anatomia Patològica i Citologia

Professor Assignatura
Judit Moreno M1:Gestió de mostres biològiques
José Mº Martínez Calcerrada M2:Tècniques generals de laboratori
Glòria Oliveras M3:Biologia molecular i citogenètica
José Mº Martínez Calcerrada M4:Necròpsies
Judit Moreno M5:Processament citològic i tissular
Anna Carrera M8:Fisiopatologia General
Laura Calcerrada M10:Empresa i Iniciativa Emprenedora
Ramón Abulí C5: Citodiagnòstic ginecològic
Mariví Huerta C6:Citologia de secrecions i líquids
Ramón Abulí C7:Citologies de mostres no ginecològiques
Sílvia Padrós C10:Formació i orientació laboral
Anna Prats/Sandra Clapera C11:Formació en centres de treball
Anna Prats C12:Síntesis

Tècnic Superior en Imatge per al Diagnòstic

Professor Assignatura
Neus Muñoz M1:Atenció al pacient
Anna Carrera M2:Anatomia per la imatge
Ingrid Romera M3:Protecció radiològica
Joan Baños M4:Tècniques de radiologia simple
Pedro Ortuño M6:Tècniques de tomografia computeritzada i ecografia
Gerard Blasco 10:Fonaments físics i equips
José Manuel Lafuente M11:Formació i orientació laboral
José Manuel Lafuente M12:Empresa i iniciativa emprenedora
Albert Maroto C3:Estudis radiòlogics convencionals
Pedro Ortuño C5:La tomografia computada
Joan Carles Vilanova C6:La ressonància magnètica J
Toni Rubió C7:Fonaments i tècniques d’exploració
Ingrid Romera C8:Protecció radiològica
Salvador Pedraza C9:Anatomia a través de la imatge
Gerard Blasco C10:Processament i tractament de la imatge
Francisco Reina C11:Anatomofisiologia i Patologia
Gerard Blasco/Sandra Clapera C13:Formació en centres de treball
Gerard Blasco C14:Síntesi

Tècnic Superior en Dietètica

Professor Assignatura
Agnès Marginet C1: Organització i gestió de l’àrea de treball assignada en la unitat/gabinet de dietètica
Clara Antúnez C2: Alimentació equilibrada
Cristina Planella C3: Dietoteràpia
Agnès Marginet C4: Control alimentari
Rosa Maria Espinosa C5: Microbiologia i higiene alimentària
Cristina Planella C6: Educació sanitària i promoció de la salut
Yolanda Morales C7: Fisiopatologia aplicada a la dietètica
José Manuel Lafuente C8: Relacions en l’àmbit de treball
José Manuel Lafuente C9: Formació i orientació laboral
Joaquim Llorella/Sandra Clapera C10: Formació en centres de treball (Pràctiques)
Clara Antúnez C11: Síntesi
Mònica Thomas C12: Psicologia aplicada a la Dietètica
Afra Masià C13: Anglès Tècnic