Actualitat

9 jul.

Publicat l’informe d’hàbits esportius dels escolars de Catalunya: Només un 56% compliria amb els requeriments de l’OMS

El Consell Català de l’Esport ha publicat l’informe ‘Els hàbits esportius dels escolars de Catalunya’, que estudia els nivells de pràctica esportiva i activitat física de l’alumnat escolar català, des de 1r de Primària fins a 4t d’ESO. Properament anirem desgranant els principals resultats però hi ha una dada que destaca: només un 56% dels escolars de Catalunya compliria amb els requeriments de l’OMS.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana que les persones entre 5 i 17 anys realitzin com a mínim activitat física durant 60 minuts diaris, ja sigui jugant, entrenant en algun esport, realitzant desplaçaments o activitats programades.

Si separem els resultats per sexe, veiem que uns 63,4 % dels nois complirien l’objectiu i només un 48,4 de noies ho faria.

Tot i que és cert que aquestes dades podrien ser molt pitjors, no ens podem conformar i hem de seguir fomentant estils de vida saludables, integrant l’esport en el dia a dia de nens i adults. Una nova figura professional del Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, el prescriptor d’activitat física, pot ser clau en aquest rol.