Actualitat

4 gen.

Quin és el perfil dels docents del Grau en Fisioteràpia d’EUSES-URV?

Al Grau en Fisioteràpia de l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES-URV) comptaràs amb un professorat altament qualificat per a la docència. Cal destacar que la gran majoria compagina la seva tasca docent amb la pràctica clínica, aportant anys d’experiència en el món laboral i presentant alts criteris curriculars d’excel·lència acadèmica i investigació. Això garanteix una actualització constant d’aquests estudis, incorporant les noves tendències en fisioteràpia i tenint en compte les necessitats  actuals de la societat.

De manera que, mentre estudiïs el Grau en Fisioteràpia al Campus d’EUSES (Terres de l’Ebre), obtindràs una formació actualitzada i de qualitat, orientada a aprendre els diferents aspectes de la fisioteràpia com l’avaluació, el diagnòstic, el desenvolupament i el seguiment dels tractaments, treballant competències transversals de qualitat acadèmica.

Durant aquest Grau s’aborden àrees específiques com la traumatologia, la rehabilitació cardiorespiratòria, la reumatologia, la pediatria, la geriatria, la neurologia o les lesions, produïdes durant la pràctica d’esport. Sempre prioritzant la capacitat per atendre les persones en l’àmbit preventiu.

Aprendràs en profunditat com tractar lesions i patologies associades als moviments, incorporant les noves tecnologies sanitàries i emprant metodologies àgils que apropin l’ensenyament a l’activitat laboral i al treball en equip.  A més, sempre disposaràs d’un servei de seguiment i assessorament individualitzat en aspectes acadèmics i d’orientació professional.

A més, durant aquest Grau s’incentiva la realització de pràctiques acadèmiques a reconeguts centres de Girona, Barcelona, Terres de l’Ebre i sud de França. El fet de tenir contacte directe amb el món professional, et garanteix una millor inserció laboral. Altre aspecte a destacar és que, des d’un principi, es dóna la possibilitat als estudiants de participar en projectes d’investigació o de creació de nous models de salut o desenvolupament tecnològic sanitari. Tot plegat complint amb el principal objectiu d’EUSES: l’excel·lència i la qualitat dels seus estudis.

Aposta per una formació universitària de qualitat de la mà del millor equip docent, tria el Grau en Fisioteràpia a EUSES-URV.