Actualitat

9 jul.

Sabies que el Grau en Fisioteràpia és un dels estudis amb un índex més elevat d’inserció laboral?

Segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), la branca de la salut és l’àmbit on els graduats aconsegueixen feina més ràpidament i per tant un índex d’activitat més alt. L’envelliment de la població està causant que cada vegada es necessitin més professionals capaços de tractar als pacients amb dificultats mobilitat.

El Grau en Fisioteràpia en concret té una taxa d’activitat del 95,0 %,  amb només un 5% de persones a l’atur segons les últimes dades de l’INE.

A grans trets, els principals sectors d’ocupació se situen en l’àmbit sanitari: mútues, hospitals, centres de rehabilitació, atenció primària, clubs esportius, centres sociosanitaris, investigació, docència… entre d’altres.

El Campus de Terres de l’Ebre d’EUSES-URV t’ofereix unes condicions immillorables per a l’estudi, en un entorn amb molta tranquil·litat i amb la possibilitat de viure a la residència universitària adjacent al Campus.

El Grau dóna molt de protagonisme al vessant pràctic. Per això, s’incentiva la realització de pràctiques a pacients reals seguint la metodologia ‘learning by doing’, amb experiències tan satisfactòries com el SAC.