Actualitat

Els professors Joan Carles Corney i Anna Roca, de la Biblioteca del Campus Centre de la Universitat de Girona, han impartit un seminari als alumnes de 4rt curs del Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, en el marc de l’assignatura Treball Final de Grau. Durant la sessió, s’ha presentat el gestor de referències bibliogràfiques Mendeley, així com diversos recursos vinculats a la cerca d’articles científics, que ofereix la Biblioteca al seu web.